Намерено в статии: 14

Висока надеждност с взривозащитените  LED лампи на АТРА

Висока надеждност с взривозащитените LED лампи на АТРА

Взривозащитените LED лампи АТ 7501, АТ 7503, АТ 7504 и АТ 7520 са предназначени за осветление в помещения, в които съществуват условия за възникване на потенциално експлозивна атмосфера. Подходящи са за употреба в рискови експлозивни зони: Зона 1; ...
 

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

инж. Емануил Манолов, кмет на община Павликени, пред сп. Екология & Инфраструктура Какви са основните приоритети в екологичната политика на общината в дългосрочен план? Опазването на природата е в основата на устойчивото развитие на общината и е ...
 

LED осветители на АТРА-96 ООД гр. Пловдив за осветление в промишлени сгради

С финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежки финансов механизъм 2009-2014 в рамките на програмна област 21 - „Иновации в зелената индустрия" Произвежданите от АТРА-96 ООД LED осветители за промишлени сгради имат редица ...
 

Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

Пет общини изграждат регионална система за управление на отпадъците за регион Левски

На 25 ноември т. г. стартира проект ""Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)"" по Оперативна програма ""Околна среда 2007-2013 г."", Приоритетна ос 2: ""Подобряване и развитие на инфраструктурата за ...
 

ЧЕЗ инвестира 5,8 млн. лв. в обновяване на кабелна линия

Списание Енерджи Ревю: ЧЕЗ инвестира 5,8 млн. лв. в обновяване на кабелна линия
 

Интегрирани водни проекти

Една от приоритетните оси в областта на околната среда и водите е свързана с подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. По данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към 8 ноември 2012 г. общият размер ...
 

ЧЕЗ подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество с общините

Списание Енерджи Ревю: ЧЕЗ подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество с общините
 

Топлофикация – Велико Търново

Топлофикация – Велико Търново

Топлофикация – Велико Търново реализирала множество технологични проекти Топлофикационното дружество Топлофикация - ВТ, Велико Търново, е основано през 1977 г., като отоплителна централа за нуждите на новопостроеното ВВОВУ (сега НВУ) Васил Левски. ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top