Намерено в статии: 20

Тита-Консулт, Цветан, Явор и Илза Андрееви: Превърнахме се в една от водещите фирми в областта

Тита-Консулт, Цветан, Явор и Илза Андрееви: Превърнахме се в една от водещите фирми в областта

... . Работим с най-известните лаборатории в света - Oak Ridge, Los Alamos, Sandia, PNNL и др. Черпим от техния огромен ...
 

Прахови покрития

Прахови покрития

... устройство. При процеса не се отделят летливи органични съединения (ЛОС), което означава, че е малко вероятно спазването на местните ...
 

Газоочистване в индустрията

Газоочистване в индустрията

... разтворители (например бензен) и при емисионния контрол на ЛОС от индустрията. Сред най-разпространените адсорбиращи материали е ... замърсители във въглероден диоксид и вода. Изгарянето на ЛОС и въглеводородни изпарения обикновено се провежда в специални ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... серен диоксид, амоняк, сероводород или летливи органични съединения (ЛОС); отстраняване на прах в някои видове скрубери. В зависимост ... на газообразни потоци, които съдържат високи концентрации на ЛОС, особено за съединения, които са разтворими във вода ...
 

Управление на емисии при производството на цимент

Управление на емисии при производството на цимент

... (SO2) и серни съединения, прах, летливи органични съединения (ЛОС), полихлорирани дибензо-P-диоксини и дибензофурани (PCDD и PCDF ... високо съдържание на халогени. При повишени концентрации на ЛОС от циментовата индустрия за тяхното улавяне може да се ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

Методи за пречистване на отпадъчни газове от летливи органични съединения

... рафинерии и органична химическа промишленост, естествени източници. ЛОС играят важна роля в атмосферната химия - чрез сложни ... термично окисление При рекуперативното или регенеративно окисление ЛОС се разлагат при висока температура. Температурата на ...
 

Taiwan International Machine Tool Show – TMTS 2016

Taiwan International Machine Tool Show – TMTS 2016

... as branches in Shanghai & Dongguan in China and in Los Angeles, USA. The total products Goodway provides include up ...
 

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

Методи за пречистване на отпадъчни газове от азотни оксиди

... редукция (НСКР) превръща CO, NOX и летливите органични съединения (ЛОС) в CO2, N2 и/или H2O. Освен емисиите на ... редуцира значително и тези на N2O. Тъй като неизгорелите ЛОС се използват като реагент, технологията не изисква впръскването на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top