Намерено в статии: 3

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... охлаждащи и замразяващи съоръжения и медицински устройства. ИУЕЕО съдържа ценни и редки метали, включително злато, ... сили Факторите, обуславящи необходимостта от рециклиране на ИУЕЕО, са икономически, екологични и здравни. Електронните устройства ...
 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

... от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) например. ИУЕЕО обикновено се класифицира като опасен отпадък и ... ценни материали. Основното предизвикателство в управлението на ИУЕЕО е ограничаването на нелегалния транспорт и гарантирането, ...
 

Българска асоциация по рециклиране, Борислав Малинов: Управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно значение за българската икономика

Българска асоциация по рециклиране, Борислав Малинов: Управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно значение за българската икономика

... за металургията и оползотворяване и обезвреждане на ИУМПС и ИУЕЕО. Това са бази, които изкупуват големи количества от ... да рециклират с цел оползотворяване или обезвреждане на ИУМПС, ИУЕЕО, пластмаса и хартия и да доставят метални суровини за ...
 

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

Технологии за рециклиране на електрическо и електронно оборудване

... охлаждащи и замразяващи съоръжения и медицински устройства. ИУЕЕО съдържа ценни и редки метали, включително злато, ... сили Факторите, обуславящи необходимостта от рециклиране на ИУЕЕО, са икономически, екологични и здравни. Електронните устройства ...
 

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

Изисквания при транспорта на опасни отпадъци

... от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) например. ИУЕЕО обикновено се класифицира като опасен отпадък и ... ценни материали. Основното предизвикателство в управлението на ИУЕЕО е ограничаването на нелегалния транспорт и гарантирането, ...
 

Българска асоциация по рециклиране, Борислав Малинов: Управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно значение за българската икономика

Българска асоциация по рециклиране, Борислав Малинов: Управлението на отпадъци е отрасъл от жизнено важно значение за българската икономика

... за металургията и оползотворяване и обезвреждане на ИУМПС и ИУЕЕО. Това са бази, които изкупуват големи количества от ... да рециклират с цел оползотворяване или обезвреждане на ИУМПС, ИУЕЕО, пластмаса и хартия и да доставят метални суровини за ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top