Резултати от търсене на: Електрофилтър

Намерено в статии: 12

Филтриращи системи за маслена мъгла

Филтриращи системи за маслена мъгла

... под 1700 m3/h. В електростатичния утаител (електрофилтър) замърсеният с маслена мъгла въздух се изтегля през ... през един или повече предфилтри, през основния филтър (електрофилтър: йонизатор/колекторна клетка), през вентилатор и отвеждаща система. ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... нереагиралите количества реагент и летящата пепел посредством ръкавен или електрофилтър. При втория вариант хидратната вар се впръсква в газовия ...
 

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

Системи за непрекъснат мониторинг на прахови частици

... случай че частиците са заредени вследствие на използването на електрофилтър, уредите с наелектризиране на сондата не са приложими. Като ...
 

Ръкавни филтри

Ръкавни филтри

... или твърде високо електрическо съпротивление за отстраняването им с електрофилтър. Такива прахове са например летлива пепел от въглища ... е, че с поставянето на ръкавен филтър след електрофилтър се постигат много ниски емисии на прахови частици. Когато ...
 

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

Управление на емисии при производството на енергия от биомаса

... експлоатация на електрофилтрите. Обикновено е възможно да се ползва електрофилтър за общи емисии на прах по-ниски от 10 ...
 

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

... на газовете, мокър или сух скрубер, ръкавен филтър, циклон, електрофилтър, каталитичен окислител и др. След пречистване газовете се изпускат ...
 

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

... котел-утилизатор, DeNOx-възел (за очистване от азотни оксиди), електрофилтър (ESP), DeSOx-възел (реактор-колона за очистване от серни ...
 

Промишлени прахоуловители

Праховите частици са едни от най-често отделяните вредности при протичането на редица производствени процеси. За да се предотврати тяхното разпространение с оглед опазване на здравето на хората, се предвижда изграждането на системи за тяхното ...
 

Резултати от търсене на Електрофилтър Намерено в реклами: 0


Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top