Резултати от търсене на: Басейнова дирекция

Намерено в статии: 9

НИК-21-Мечев: Сондата за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе предлага до 12 параметъра едновременно

НИК-21-Мечев: Сондата за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе предлага до 12 параметъра едновременно

Ник-21-Мечев предлага на нашия пазар нова мултифункционална сонда за мониторинг и контрол на качеството на водата Intellisondе. Патентованата технология на Intellisondе предлага богата информация - до 12 параметъра едновременно, отразяващи ...
 

Мониторинг на повърхностните води

Повърхностните води, към които основно се включват реките и езерата, са важна част от водния баланс на страната. Като основен източник на вода за битови и промишлени цели те са обект на постоянен контрол по отношение на качество и количество. Целта ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

Управлението на водите в България се осъществява на национално и басейново ниво. Със закона за водите и в съответствие с Директива 2000/60/ЕС, у нас са определени четири района за басейново управление: Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и ...
 

Интегрирани водни проекти

Една от приоритетните оси в областта на околната среда и водите е свързана с подобряването и развитието на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. По данни на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) към 8 ноември 2012 г. общият размер ...
 

Управлението на водната инфраструктура обсъдиха в Пловдив

Управлението на водната инфраструктура обсъдиха в Пловдив

На 23 и 24 октомври т. г. в Парк хотел Империал в Пловдив се състояха Кръгла маса за Устойчивото управление на водната инфраструктура в българските общини и технически семинар с демонстрация на Технологии за рехабилитация на ВиК инфраструктура. ...
 

Интервю с Николай Сиджимов, Изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)

Интервю с Николай Сиджимов, Изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ)

Николай Сиджимов, Изпълнителен директор и член на УС на Асоциацията на еколозите от общините в България (АСЕКОБ), пред сп. Екология & Инфраструктура Уважаеми г-н Сиджимов, как протече XXXVIII Асамблея на АСЕКОБ и как оценявате резултатите от ...
 

Управление на водните ресурси в страната

Управление на водните ресурси в страната

Нормативна рамка, отговорни институции, оценка на водните ресурси, състояние на хидротехническите съоръжения, дейности по превенция на риска В съвременна Европа ефективното управление на водните ресурси се регламентира с различни директиви на ...
 

ВиК инфраструктурата на България

ВиК инфраструктурата на България

Етапи на реализация на проекти по ОП Околна среда Към началото на март т. г. 12 общини са успели да завършат 15 големи инфраструктурни проекта по Оперативната програма Околна среда. За да ускори работата по изпълнение на още над 80 нови проекта, ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top