Резултати от търсене на: хранителни отпадъци

Намерено в статии: 53

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... на съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни ... на земя, на която могат да бъдат отглеждани хранителни култури, изчерпването на почвеното плодородие и др. Обикновено ...
 

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

Възстановяване на фосфор от третирането на отпадъчни води

... когато не се прилага съвместно изгаряне с други видове отпадъци. Това е така, защото при съвместното изгаряне концентрацията ... Възможно е и смесването на калциевия фосфат с други хранителни елементи и директното му прилагане като почвен подобрител с ...
 

Тенденции в дигитализацията на ХВП

Тенденции в дигитализацията на ХВП

... Специалистите посочват интересна тенденция в пазарното търсене на хранителни стоки и продукти през последните години, която ... устойчивост е свързано с минимизиране на количеството отпадъци и вредни емисии вследствие на производството, оптимизиране ...
 

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

... В допълнение, осъществяваме и разделно събиране на хранителни отпадъци от кухни, ресторанти и заведения за обществено ... с реализиране на програмата за намаляване образуването на отпадъци чрез предотвратяване – домашно компостиране, са предоставени ...
 

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

Ecomondo 2018 демонстрира тенденциите в опазването на околната среда

... решения за събиране, транспортиране, третиране и оползотворяване на отпадъци, мониторинг на води, въздух и почви, ремедиация на ... за извличане на естествени оцветители от земеделски и хранителни отпадъци и др. Съпътстваща програма с над 200 събития ...
 

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост

... сортиране и намаляване на загубите на суровини и отпадъци, сочат още данните на Technavio. Нараства популярността ... технологии – разкриват нови възможности пред производителите на хранителни продукти в глобален мащаб. В интелигентните фабрики от ...
 

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... включва прилагането на решетки за улавяне на твърдите отпадъци и гравитачно утаяване за отстраняване на суспендираните ... отстраняват замърсители от особена важност например амоняк, хранителни, опасни и органични вещества или остатъчни суспендирани ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... годишно се обезвреждат над 220 млн. тона хранителни отпадъци. Вследствие на постоянно завишаващите се екологични изисквания ... материали се получава биогаз, е подходящ за хранителни отпадъци, генерирани от производителя или консуматора, както и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top