Резултати от търсене на: термично третиране

Намерено в статии: 24

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

Оборудване за води в хранително-вкусовата промишленост

... стандартите за безопасна питейна вода. Процесите на третиране при бутилирането на вода в повечето случаи ... методи за крайна дезинфекция включват химично, термично, радиационно и ултразвуково третиране или разрушаване на клетките на микроорганизмите. ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от сметосъбиращото ... като суровина и за други видове инсталации за термично оползотворяване, например пиролизни реактори или съоръжения с ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... отпадъците. Процесът започва с приемане на предвидените за третиране биоотпадъци, претеглянето им и записването на характеристиките и ... на отпадъците в реактора може да се приложи и термично разлагане. То подобрява разградимостта на субстрата, което ...
 

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

... Изгарянето на отпадъци с хетерогенен характер изисква предварително третиране на потока, за да се гарантира, че отговаря ... газове. Относително високите разходи за процесите на предварително третиране на някои отпадъци са ограничаващ фактор за широкото ...
 

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

... флокулация, химическа коагулация), вторични (аеробно и анаеробно третиране, аерирани лагуни, процес на активната утайка, биофилтриране ... процеси, йонен обмен, фотокаталитично разграждане, термично изпаряване). Изборът на комбинация от методи зависи ...
 

Управление на течни радиоактивни отпадъци

Управление на течни радиоактивни отпадъци

... подобряване на процесите и технологиите на тяхното третиране. Обработката на течните радиоактивни отпадъци често включва ... тритий Комбинираният метод за третиране на органични разтвори, съдържащи тритий, се състои от термично окисление, последвано от ...
 

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

... за строеж за изграждане на още две площадки за третиране и оползотворяване на строителни отпадъци и площадка за събиране ... отпадъци на Париж -15-и район и Центърът за термично оползотворяване "Исеан" се намират в самия град. Разположени са ...
 

Решения против замръзване на тръби

Решения против замръзване на тръби

... времето за контакт, необходимо за ефективно биологично третиране на отпадъчните води. Съществуват редица възможности, ... захранващия водопровод. Това решение предоставя неелектрическа, термично контролирана система за защита от замръзване. Зададените ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top