Резултати от търсене на: системи за управление на околната среда

Намерено в статии: 457

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... система за управление на околната среда, здравето и безопасността (EHS). За да са максимални ползите, се предпочита интегрирането на системата за мениджмънт на отпадъците в рамките на EHS ...
 

SCADA системи в топлоцентрали

SCADA системи в топлоцентрали

... и условията на околната среда. Индивидуалното управление се осъществява ... управление е приложимо само в системи за централно отопление със сходни топлинни нужди сред потребителите. Топлинните нужди на различните потребители в съвременните системи за ...
 

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

Енергийна ефективност в автомобилостроенето – част 1

... доведе до намаляване на производствените разходи и редуциране на въздействията върху околната среда, особено за процеси с целогодишно високо потребление на топлинна енергия, каквито ...
 

Осветление в минната индустрия

Осветление в минната индустрия

... миналото – целите за производителност, безопасност и опазване на околната среда са обект на все по-засилен ... с внедряването на по-усъвършенствани системи за управление на осветлението. Предимства на LED осветлението Предимствата на LED технологията ...
 

Решенията на Rittal гарантират безпроблемната работа на онлайн търговците

Решенията на Rittal гарантират безпроблемната работа на онлайн търговците

... шкафа, веднага щом температурата на околната среда падне под зададената точка за пасивна климатизация. Активна ... e+ осигуряват превъзходна икономия на енергия за електронните търговци. При управление на големи сгради със сложна инфраструктура ...
 

Ново поколение слънчеви колектори UltraSol 2 от Hoval

Ново поколение слънчеви колектори UltraSol 2 от Hoval

... вписва перфектно в отоплителните системи благодарение на многостранните възможности за свързване, които дават ... за енергията и околната среда. UltraSol 2 е идеалната екологична добавка към отоплителната система. Благодарение на системата за управление ...
 

Съвременни радиомодули

Съвременни радиомодули

... Предназначението на модула от ред 6 е за охранителни системи, сградна автоматизация, индустриални системи за управление, събиране на данни ... а областите на приложение са IoT, свързване на медицински уреди, следене на параметрите на околната среда и т. ...
 

Индустриални решения за енергиен мониторинг и мениджмънт

Индустриални решения за енергиен мониторинг и мениджмънт

... енергия за производството на необходимото количество технологична топлина; недобро управление на горивния процес, особено когато калоричността на горивото се изменя; течове от системи за сгъстен ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на системи за управление на околната среда Намерено в справочници: 6

Бюро Веритас

... сертификацията на системи, като: • системи за управление на качеството на база на стандартите ISO 9001, ISO 16949, ISO 13485, ISO/IEC 20000-1 и TickIT • системи за управление на околната среда на база на ... още

energyinfo.bg

Партнер Къмпъни

... Системи за управление на качеството; ISO/IEC 27001 - Системи за управление на информационната сигурност; ISO/IEC 20000 - Системи за управление на услугите; ISO 14001 - Системи за управление на околната среда; BS OHSAS 18001 - Системи за управление на ... още

btcatalogue.bg

Енергостроймонтаж Инженеринг АД

... за управление на качество БДС EN ISO 9001 : 2008 ; Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд съгласно BS OHSAS 18001 : 2007 ; Система за управление на околната среда ... още

energyinfo.bg

ТЮФ Рейнланд-България ЕООД

... разрушаване (NDT); • Оценка на остатъчния ресурс на съоръжения под налягане.Сертификация на системи за управление на: качеството (БДС EN ISO 9001:2015); околната среда (БДС EN ISO ... още

energyinfo.bg

Аква Автоматика

... системи и части от тях за контрол и управление на различни производства, като: пречистване на питейни и отпадъчни води, водоснабдяване и водоразпределение; опазване на околната среда ... още

btcatalogue.bg

Балбок Инженеринг

... по управление на отпадъци и опазване на околната среда - консултации, управление на проекти, обучение, събиране и третиране на отпадъци ... на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top