Намерено в статии: 116

Управление на отпадъци от рафинерии

Управление на отпадъци от рафинерии

... на възможност за по-безопасното им рециклиране или обезвреждане и евентуално понижаване на разходите за осъществяването на ... на металите или на други процеси за крайно обезвреждане. Благодарение на методите за възстановяване на метали отработените ...
 

Молекулна модификация може да подобри преработката на ОЯГ

Молекулна модификация може да подобри преработката на ОЯГ

... огромни количества топлина, поради което преди преработка или обезвреждане се налага съхранението му в охладителни басейни. ... безопасното управление на процесите пo дългосрочно съхранение и обезвреждане на ядреното гориво изключително трудно. Ако тези ...
 

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

Технологии за десулфуризация на отпадъчни газове

... вода и електроенергия, дейностите по поддръжка и разходите за обезвреждане на остатъците, в случай че не се използват повторно ...
 

Временно съхранение на ОЯГ

Временно съхранение на ОЯГ

... изискванията за транспорт и приемането за преработка или обезвреждане. Липсата на достъп за регулярна инспекция на отработеното ... отработеното гориво да се опакова за транспорт и обезвреждане, позволява проектирането на хранилището да се осъществи, ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... недостатък на метода може да бъде посочена необходимостта от обезвреждане и регенериране на активния въглен. Според проучване и прахообразният ...
 

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземни системи за събиране на отпадъци

... опасни отпадъци. Прилагането на подход за подземно обезвреждане на опасните отпадъци на мястото на генерирането им ... с неблагоприятни геотехнически или хидрогеоложки условия. Подземното обезвреждане на опасни отпадъци на мястото на генерирането им ...
 

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

Технологични решения за ефективно управление на водните ресурси в автомобилния сектор

... е свързано и с генерирането на специфични отпадъци, чието обезвреждане често е скъпо. Съществуват редица опции за пестене на ...
 

Новости при технологичните течности в металообработката

Новости при технологичните течности в металообработката

... съоръженията, елиминирайки генерирането на маслена мъгла или отпадъци за обезвреждане. За да функционират добре в различни приложения, течностите за ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на обезвреждане Намерено в справочници: 1

Балбок Инженеринг

... . Дружеството е оператор на системи за разделно събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от домакинствата на територията на Столична ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top