Резултати от търсене на: мембранна технология

Намерено в статии: 7

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... да се прилагат допълнителни методи на третиране като например мембранна филтрация, обратна осмоза и пречистване с активен въглен ... . Активен въглен Използването на активен въглен е конвенционална технология за отстраняването както на природни, така и на ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... количества енергия и капиталови разходи. Обратната осмоза, мембранна технология широко използвана при обезсоляване, е внедрена в ZLD ... концентриране на соли като електродиализа, осмоза и мембранна дестилация. Макар ZLD концепцията да обещава редуциране ...
 

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

Пречистване на отпадъчни води от химическата, фармацевтичната и козметичната промишленост

... или химични процеси като утаяване/филтрация, кристализация, мембранна филтрация, адсорбция, йонообмен, екстракция, дестилация/ректификация ... са най-ефективният вариант. При тази технология микроорганизмите образуват биофилм по повърхността на ...
 

Инсталации за обезсоляване

... сол (натриев хлорид) например. Най-широко използваната технология за обезсоляване е обратната осмоза. Алтернативни техники за ... типовете мембрани, използвани в процеса. Системите за мембранна филтрация обикновено се проектират за поддържане на ...
 

Мембранни биореактори

Мембранни биореактори

... води посредством мембранни биореактори към момента е сравнително нова технология, която се очаква в бъдеще да намира все ... биологично третиране с помощта на активна утайка и механична мембранна филтрация. По този начин се постига оптимално използване ...
 

Пламъчнотръбни котли

Пламъчнотръбни котли

... пясъчни филтри. Приложение намират и т.нар. мембранна очистка (ултрафилтрация, нанофилтрация и обратна осмоза), както ... едностъпално натрий-катиониране. При използване на мембранната технология е възможно постигането на пълно обезсоляване на водата ...
 

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

Пречистване на отпадъчни води от фармацевтичната индустрия

... да се прилагат допълнителни методи на третиране като например мембранна филтрация, обратна осмоза и пречистване с активен въглен ... . Активен въглен Използването на активен въглен е конвенционална технология за отстраняването както на природни, така и на ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top