Намерено в статии: 8

Мениджмънт на електроенергията в интелигентния дом

Мениджмънт на електроенергията в интелигентния дом

... променливи скорости, средства за диагностика на повреди и еко-режими; • интегрирането на електроенергийни услуги в ... връзка и комуникация между мрежовите елементи. Технологични иновации Перспективните технологии в областта на интелигентните домове ...
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им - част II

... сектора са хибридните и електрическите автомобили, екологичните иновации и усъвършенстваните конвенционални двигатели и ауспуси. ... европейското законодателство е въведена схемата за екологични иновации. Тя позволява производител или доставчик да подаде ...
 

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Емисии от транспорт – измерване и прогрес в ограничаването им – част I

Kакто е известно, пътният транспорт е съществен източник на парникови газове и атмосферни замърсители. Въпреки подобренията в ефективността на автомобилите през последните десетилетия, секторът е отговорен за близо една пета от емисиите на парникови ...
 

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020

... на българската икономика” 2007-2013 и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 (ОПИК) ... по рамковите програми на ЕС, както и подкрепа за еко-иновации. Общият бюджет на процедурата е 50 млн. евро, ...
 

Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране

Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране

... електрическите превозни средства получават широка подкрепа по ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. През декември ... транспорта и енергетиката (електрически превозни средства и еко-мобилност, водород-базирани модели и технологии, безотпадни ...
 

Проектът Switch4Food цели намаляване на потреблението на вода в хранително-вкусовата промишленост

... от Европейската комисия по Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP). Проектът цели да идентифицира и анализира най ... запазят безопасността и качеството на хранителните продукти. В еко-бизнес клубовете могат да се включат всички фирми ...
 

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

Еко Макс Био: Иновативна система за пречистване, обезводняване и компостиране на сепарирани утайки от Еко Макс Био

... произвеждане на фосфорен тор Фирма Еко Макс Био посредством своето подразделение ""Екомакс-иновации"" разработи иновационна система за ... лесно се утаяват. ДЕХИДРОМАКС-20-13 - контейнер Еко Макс Био представя новата по-ефективна технология за ...
 

Интервю с Драган Радивоевич, генерален директор Каменица АД

Интервю с Драган Радивоевич, генерален директор Каменица АД

... оптимизиране на производството, въвеждането в експлоатация на различни технологични иновации, в човешкия капитал, в иновативни продукти. Т. ... политики на компанията ни. Отговорното отношение и „еко” мисленето ни се основават на убеждението, че ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top