Резултати от търсене на: газова хроматография

Намерено в статии: 9

Мониторинг на почви

Мониторинг на почви

... екстракцията се прилагат аналитични методи като газова хроматография, масспектрометрия, атомно-абсорбционна спектроскопия, флуоресцентна ... използва за летливи съединения, високоефективната течна хроматография – за нелетливи, а флуоресцентната детекция ...
 

Мониторинг на води в пречиствателни станции

Мониторинг на води в пречиствателни станции

... пречиствателни станции се прилагат два метода – екстракция, съчетана с газова хроматография, или екстракция в комбинация с колориметрия. Първият метод е ...
 

Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

... Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография Специализирани услуги в бранша Браншът, в който ... намира приложение газовата хроматография, използва професионални услуги, които са от важно ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

... Agilent Technologies въвеждат редица иновативни решения при системите за газова хроматография и масселективна детекция. За да се избегнат замърсяванията, системите ...
 

Новости в газовата хроматография

... през колоната. Газова хроматография чрез пиролиза Принципът на този вид газова хроматография е следният: устройството ... широко приложение на пиролизната газова хроматография при идентифициране на полимери. Газова хроматография при ниско налягане ...
 

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

... . Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, ... заема своето място между конвенционалните детектори за газова хроматография и масспектрометричните детектори. Анализът на амоняк, ...
 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies предлага широка гама от аналитична апаратура за мляко и млечни продукти

... и след това се подлагат на анализ чрез газова хроматография с масселективен детектор (GC/MSD). Agilent Technologies ... Agilent Technologies предлага и огромен брой колони за газова хроматография. Специално разработена за FAMEs анализ колона позволява ...
 

Измервателни уреди за фармацевтичната промишленост

... съчетава успешно с редица други методи като газова хроматография, течна хроматография и др. Извършва се с помощта ... пробата предварително се пречиства на високоефективна течна хроматография (HPLC), газ-хроматография (GC) или капилярна електрофореза (СЕ ...
 

 

 

 

Резултати от търсене на газова хроматография Намерено в справочници: 1

T.E.A.M. - CAG

... за широка гама аналитична апаратура: течна и газова хроматография, масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, настолни ... за борба с тероризма. Системи за газова хроматография–GC, 2D-GC. Детектори за газова хроматография – FID, TCD, ECD, NPD ... още

btcatalogue.bg

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top