Резултати от търсене на: воден отпечатък

Намерено в статии: 5

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... се подават в кристализатор или изпарителен басейн. Кондензиралият воден дестилат в ZLD системите се събира за повторна употреба ... ), също могат да допринесат за редуциране на въглеродния отпечатък на системите за нулеви отпадъчни води. Бъдещият ръст ...
 

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

... ежедневието ни. Мрежата за воден отпечатък (Water Footprint Network, WFN) определя показателя “воден отпечатък” като мярка за ... на дъждовните води. • Инвентаризация на сивия воден отпечатък, която отразява концентрацията на замърсители във водите, ...
 

Сградни концепции за Internet of Things

Сградни концепции за Internet of Things

... услуги, вендинг автомати, системи за енергиен и воден мениджмънт, пожароизвестителни и оповестителни технологии, напоителни ... услуги позволяват значително намаление на глобалния въглероден отпечатък на сградния сектор поради намалените потребности от ...
 

Енергиен мениджмънт във водния сектор

... да намали емисиите на замърсители и цялостния въглероден отпечатък на предприятието. Размерът на реализираните спестявания варира според ... значителен потенциал за повишаване на ефективността на европейския воден сектор, който включва 9000 активни МСП и ...
 

инж. Георги Пенчев

инж. Георги Пенчев

... с бизнес логика, нямаща нищо общо с европейските представи. Воден от житейската максима, според която по-рано или по ... на мислене на една велика нация, което определено остави отпечатък при формирането ми като личност. Лоялността до голяма степен ...
 

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

Системи за нулеви отпадъчни води в индустрията

... се подават в кристализатор или изпарителен басейн. Кондензиралият воден дестилат в ZLD системите се събира за повторна употреба ... ), също могат да допринесат за редуциране на въглеродния отпечатък на системите за нулеви отпадъчни води. Бъдещият ръст ...
 

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

ISO 14046 – Управление на околната среда – Воден отпечатък – Принципи, изисквания и указания

... ежедневието ни. Мрежата за воден отпечатък (Water Footprint Network, WFN) определя показателя “воден отпечатък” като мярка за ... на дъждовните води. • Инвентаризация на сивия воден отпечатък, която отразява концентрацията на замърсители във водите, ...
 

Сградни концепции за Internet of Things

Сградни концепции за Internet of Things

... услуги, вендинг автомати, системи за енергиен и воден мениджмънт, пожароизвестителни и оповестителни технологии, напоителни ... услуги позволяват значително намаление на глобалния въглероден отпечатък на сградния сектор поради намалените потребности от ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top