Резултати от търсене на: биологично третиране

Намерено в статии: 76

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

Висококачествени продукти от Прайм Инженеринг за индустрията и околната среда

... пречистване - Класификатор за пясък с водна промивка Биологично пречистване - Въздуходувки - Аерационни дифузори и готови ... от пясъчни филтри - Системи за UV обеззаразяване Третиране на твърди отпадъци - Въздушни компресори за оптични сепаратори ...
 

Икономии на вода в търговски сгради

Икономии на вода в търговски сгради

... водни потоци включва комбинация от отделяне на твърдите вещества, биологично третиране и ултравиолетова дезинфекция. Подобна практика изисква просто отделяне на ...
 

Биогаз от суроватка

Биогаз от суроватка

... варианта за третиране на суроватка: • Концентриране и използване на концентрата за фураж • Анаеробно биологично разграждане с ... ЕнвироХеми предлага специално разработените анаеробни реактори за третиране на суроватка тип Biomar® AWR. Тези технологични ...
 

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

Маслени сепаратори за производствени отпадъчни води

... третиране, което в повечето случаи включва втори етап на водно-маслена сепарация и някаква форма на усъвършенствано (обикновено биологично ... в последващите етапи на третиране. За осигуряване на ефективно и екологосъобразно третиране с минимална намеса ...
 

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

... йонообмен, изпарение, кристализация, изсушаване и ензимно третиране. През последните няколко десетилетия биомасата представлява съществен ... маса се достига изискваната температура и протича биологично разграждане. След това полученият компост се ...
 

Индустриални водни филтри

Индустриални водни филтри

... или баластна флокулация. При този метод на третиране филтрирането може да се осъществи чрез конвенционални филтри ... Често се прилага и за предварително третиране на повърхностни, морски и биологично пречистени води преди инсталациите за обратна осмоза ...
 

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

... отпадъци. Основната функция на подсистемата за предварително третиране е приемането на твърдите отпадъци директно от сметосъбиращото ... горима фракция от ТБО са два – механо-биологично третиране и процес на суха стабилизация. При първата технология ...
 

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

Пречистване на отпадъчни газове в скрубери

... с активна утайка, например от пречиствателни станции за биологично третиране на отпадъчни води. В зависимост от състава на ... на отработения въздух и отвеждането му за последващо третиране. Биоскруберите намират успешно приложение в химическата и ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top