Намерено в статии: 33

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

Процеси за пречистване на отпадъчни води с активна утайка

... . Оборудването включва резервоар (басейн) и система за аерация, утаител и системи за рециркулация или отстраняване на ... налягане, въздуховоди за транспортирането му до резервоара за аерация и разпределителни устройства, подаващи въздуха към дюзите. ...
 

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

... води с БПК над 3000 mg/l. След повърхностна аерация пречистените води могат да бъдат отведени директно към градска ...
 

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

Прайм Инженеринг, Агис Михос: Продуктите ни следват най-новите тенденции в енергийната ефективност

... на машината. В ПСОВ, например, разходът на въздуходувките за аерация калкулира почти 60% от разходите за електроенергия на цялата ...
 

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

Пясъкозадържатели за отпадъчни води

... пясък в анаеробните реактори и басейните за аерация. Пясъкозадържателите обикновено предхождат първичните утаители и се ... пясъкозадържателите трябва да се монтират преди системите за аерация. Видове Съществуват няколко вида пясъкозадържатели – аерирани, ...
 

Управление на зелени и хранителни отпадъци

Управление на зелени и хранителни отпадъци

... , съотношението въглерод/азот (C/N) и скоростта на аерация. Въпреки че няма строго определени граници, процесът може да ... , например тунели за компостиране, оборудвани със системи за аерация за намаляване на емисиите на миризми и биоаерозоли. Загретият ...
 

Системи за дифузна аерация

Системи за дифузна аерация

... и едрите мехурчета обаче, системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на ... . Производителност Работните характеристики на системите за дифузна аерация при нормални експлоатационни условия са пряко свързани със ...
 

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

Джет миксери и аератори за отпадъчни води

... този начин предотвратяват замръзването. При системите за джет аерация както разбъркването, така и преносът на кислород могат ... избора на джет аератор, отговарящ на съответните изисквания за аерация. След това трябва да се определи дали разбъркването, ...
 

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

Пречистване на отпадъчни води от стъкларската и керамична промишленост

... обработка на отпадъчни води в тази промишленост включват хомогенизация, аерация, утаяване, филтриране, адсорбция с активен въглен, химическо утаяване, коагулация ...
 

 

 

 Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top