Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Технологичен преглед на аналитична апаратура за води

е водещата тема на брой 4/2016. В материала водещи доставчици на решения в областта разказват за своите най-актуални и интересни предложения за анализ на питейни и отпадъчни води.

Акцент в броя е статията "Измерване концентрацията на прах във въздуха", която разглежда най-често използваните методи за определяне на масовата концентрация на прахови частици във въздуха чрез филтър-базирани гравиметрични пробовземни уреди, TEOM анализатори, анализатори с бета абсорбция, оптични уреди и др.

Рубрика "Инфраструктура" е посветена на безизкопните технологии за рехабилитация на водопроводи. В материала са описани технологиите тръба в тръба, облицовка с втвърдяване на място, спирално навита тръба, управляемо хоризонтално сондиране и микротунелиране.

Не пропускайте също "Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост", "Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци", "Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци" и др.Пречистване на инфилтрат от депа за отпадъци

Технически статии

Инфилтратът се дефинира като водата, която е встъпила в контакт с отпадъците, съхранявани в депо. Получава се основно в резултат на проникването на дъждовна вода в тялото на депото, но и от съдържащата се в самите отпадъци влага, или в случая на недобре изолирани депа – от просмукването на подземни води.

Прочетете цялата публикация
БАВ проведе Осмата национална конференция

Технически статии

Hа 1 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Фирмени статии

Постоянно променящите се регулации и появата на нови замърсители са предизвикателства за лабораториите, в които се извършва анализ на води. Следенето на характеристиките на водата е пряко свързано с качеството на храната и здравето на хората.

Прочетете цялата публикация
Аналитичните решения за води на Метром се справят с все по-комплексния спектър от вредни вещества

Фирмени статии

Мониторингът и контролът на качеството на водата са от първостепенно значение. Ние използваме подземни или повърхностни води за питейни, битови или индустриални цели като охлаждане, производство на пара или за приготвяне на различни разтвори.

Прочетете цялата публикация
Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатите

Фирмени статии

Медицинска Техника Инженеринг, чрез запазената си търговска марка Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ), предлага на българския пазар широка гама от апарати за анализ на повърхностни, питейни и отпадъчни води на водещите производители в областта Velp Scientifica и Mettler Toledo.Специалистите от Velp Scientifica са разработили BOD EVO Sensor, който предлага най-удобния начин за автоматично получаване на надеждни резултати при анализа на БПК.

Прочетете цялата публикация
IQ sensor net на WTW позволява анализирането на почти всички основни физико-химични параметри на отпадъчни и питейни води

Фирмени статии

Лабтех, като представител на фирма WTW за България, предлага цялостни решения за мониторинг на питейни, отпадъчни, производствени и чисти води – уреди за лабораторни измервания, преносими за теренни измервания, както и апарати за непрекъснато (online) измерване. С тях могат да бъдат анализирани параметри като рН, проводимост, разтворен кислород, редокси потенциал, температура, ХПК, БПК, мътност, суспендирани вещества, ниво на утайки.

Прочетете цялата публикация
АСМ2 предлага пълна гама решения за лабораторен качествен и количествен анализ на води

Фирмени статии

Фирма АСМ2 ЕООД е основана през 1997 г. и предлага доставка, инсталиране и сервизно обслужване на аналитична и измервателна апаратура, доставка на лабораторни консумативи и аксесоари, както и обучение на клиенти в теоретичен и практически аспект, разработване, валидиране и внедряване на конкретни методи за анализ и др.

Прочетете цялата публикация
Аналитична апаратура за води

Аналитична апаратура за води Технически статии

Водеща статия в броя на сп. Екология & Инфраструктура е технологичният преглед на аналитична апаратура за води.

Вижте представените продукти и решения в областта!

Прочетете цялата публикация
Измерване концентрацията на прах във въздуха

Технически статии

Поддържането на качеството на атмосферния въздух е едно от най-големите предизвикателства пред обществото днес. Източниците на замърсяване са много, като повечето са антропогенни.

Прочетете цялата публикация
Безизкопни технологии за рехабилитация на водопроводи

Технически статии

Bъв всички градове по света има подземни тръбопроводи, които достигат края на своя полезен живот. Спукването им е предпоставка за възникването на недопустими проблеми като загубата на вода или замърсяването на почвата поради изтичането на отпадъчните води от канализационните тръби.

Прочетете цялата публикация
Елтрак България демонстрира възможностите на машини Caterpillar на StroMa Expo 2016

Фирмени статии

Фирма Елтрак България взе участие в тазгодишното издание на специализираното изложение за машини и съоръжения за строителството, пътното строителство и минната индустрия StroMa Expo, което се проведе между 14 и 16 септември т. г.

Прочетете цялата публикация
"Save the Planet" Изложение и Конференция за Югоизточна Европа 2017 за управление на отпадъци и рециклиране

Фирмени статии

От 7 до 9 март ще се проведе 8то издание на събитието за управление на отпадъци и рециклиране.  Проявата насърчава трансфера на технологии и знания от развитите страни към Региона на Югоизточна Европа, създавайки условия за нови делови контакти и партньорства.

Прочетете цялата публикация
Технологии за обезвреждане на болнични отпадъци

Технически статии

Групата на болничните отпадъци включва инфекциозни отпадъци, използвани остри предмети, фармацевтични отпадъци, отпадъци, съдържащи опасни химични вещества и препарати, отпадъци със съдържание на тежки метали. Медицинските отпадъци се класифицират като опасни въз основа на едно или на комбинация от свойства - съдържание на инфекциозни микроорганизми, цитотоксичност или генотоксичност, мутагенност, токсичност за репродукция, съдържание на токсични химикали и др.

Прочетете цялата публикация
Екопак България откри първата у нас инсталация за сортиране на стъкло по цвят

Бизнес

Hа 17 ноември т. г.

Прочетете цялата публикация
Функционални предимства на новите FR-F800 инвертори на Mitsubishi Electric

Фирмени статии

Mitsubishi Electric представя FR-F800 ново поколение инверторни технологии, които са перфектното решение за помпи, вентилатори и компресори, както и ОВК приложения. Снабдени са с множество иновативни функции, които позволяват постигането на най-доброто съотношение между ефективност и точност на управлението.

Прочетете цялата публикация
Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.

Прочетете цялата публикация
Обявиха победителите в националния конкурс Загорка Зелен Фонд 2016

Бизнес

В края на октомври т. г.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top