Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Брой трети на сп. Екология & Инфраструктура представя темата „Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии”. Статията разглежда техническите средства, използвани за следене качеството на въздуха, инструментите за измерване концентрацията на вредни вещества в атмосферата и описва възможните подходи за това. В настоящия брой може да прочетете и интервю с управителя на ВиК – Стара Загора инж. Румен Райков по повод приетата Стратегия за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 г. В списанието може да откриете също и репортаж от провелия се семинар за качеството на питейните води, организиран от БАВ, последван от коментарите на някои от участниците в него. Сред останалите интересни теми в броя са: „Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци”, „Омекотителни инсталации за вода в производството”, „Оборудване за обезводняване на утайки” и други.Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

Фирмени статии

За обработка и пречистване на води и течности се използват основно йонообменни и мембранни технологии. Интензивното развитие на йонообменните технологии започва през 50-те години на 20-и век.

Прочетете цялата публикация
Инсогруп: Индустриалната серия Vulcan e лесно решение за проблема с котления камък

Фирмени статии

Водата, която се използва в бита и индустрията, съдържа карбонатни съединения на калций и магнезий. При повишаване на температурата или спада на налягането варовикът, съдържащ се във водата, се отлага на кристали.

Прочетете цялата публикация
Global Garant: H2O смесените смоли елиминират ефективно до 5 основни замърсителя

Фирмени статии

Автоматичните омекотителни инсталации използват технологията на йонообмена - процес на замяна на калциевите и магнезиевите йони с йони на натрия и хлора. Това е класически метод, прилаган от десетилетия в бита и промишлеността с огромен успех.

Прочетете цялата публикация
Омекотителни инсталации за вода в производството

Cистемите за омекотяване се прилагат с цел намаляване съдържанието на солите на калция (Ca) и магнезия (Mg) във водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности под формата на котлен камък или затлачването на мембранните елементи.Тяхното приложение в индустрията е широко разпространено, тъй като съществуват производства, в които е от голямо значение в технологичните процеси да се ползва омекотена вода като например рафинерии, електроцентрали, хранително-вкусова промишленост, болници, охладителни кули и други.

Прочетете цялата публикация
Оборудване за обезводняване на утайки

Технически статии

Пречистването на отпадъчните води в пречиствателните станции неизменно е съпроводено с образуване на голямо количество утайки. С цел да се улесни тяхното транспортиране, оползотворяване, изгаряне или депониране утайките се подлагат на различни процеси, сред които е и обезводняването.

Прочетете цялата публикация
БАВ проведе семинар за качеството на питейните води

Събития

"Hа 25 и 26 септември т.г.

Прочетете цялата публикация
ВиК - Стара Загора, инж. Румен Райков: Реформите в сектора ще се осъществят само със съдействието на властите

Интервю

Управителят на ВиК - Стара Загора споделя очакванията си във връзка с реализацията на Стратегията за развитието и управлението на водоснабдяването и канализацията до 2023 година.

Прочетете цялата публикация
„Софийска вода” организира Дни на отворените врати в ПСОВ–Кубратово

Бизнес

Стотици столичани се възползваха от поредицата дни на отворените врати, които ""Софийска вода"" организира по случай 30-годишнината от откриването на Софийската пречиствателна станция за отпадъчни води Кубратово в началото на октомври, съобщиха от дружеството.Освен гостите, които разгледаха модерните съоръжения на станцията, десетки студенти, преподаватели и еколози също имаха възможност да се запознаят отблизо с всекидневната работа на СПСОВ Кубратово.

Прочетете цялата публикация
МОН, Геновева Жечева: Хоризонт 2020 ще има пряко отражение върху прехода към нисковъглеродна икономика

Началникът отдел в дирекция Наука, МОН, представя същността, основните функции, целите и приоритетните области на рамковата програма за наука и иновации Хоризонт 2020.

Прочетете цялата публикация
Съвременни системи за мониторинг и контрол на емисии и имисии

Eдин от най-сериозните и трудни за овладяване причинители на замърсяване на въздуха е транспортът. Вредните емисии от енергетиката, индустриите и производствените предприятия са друга основна причина за влошаването на качеството на атмосферния въздух.

Прочетете цялата публикация
Емисионен мониторинг на NOx, SO2, CО и O2 в изходящи димни газове

Технически статии

Защитата на околната среда и здравето на човека са основна грижа на Европейския съюз. Освен установяването на различни директиви (WID, LCPD IPPC) за индустрията, критериите за производителност и процедурите за проверка на системите за автоматично измерване са посочени в EN15267-3.

Прочетете цялата публикация
Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

Бизнес

Четири наредби, с които се постига съответствие между националните и европейските изисквания в областта на емисиите парникови газове, бяха приети в края на месец август т.г.

Прочетете цялата публикация
Save the Planet 2015 - изложение и конференция за управление на отпадъци и рециклиране за Югоизточна Европа

Фирмени статии

21-и век е времето на преоценка на начина на потребление и производство. Само след няколко десетилетия броят на населението ще достигне 9 милиарда и ще трябва да споделя ограничените природни ресурси.

Прочетете цялата публикация
Ехнатон: Mitsubishi Electric - надежден партньор в проектите за енергия от отпадъци

Фирмени статии

Mitsubishi Electric, като доставчик за цялостни решения, покрива всички изисквания за проекти в областта на енергията от отпадъци. Компетентният център на компанията за тази сфера в енергетиката ME-Automation Projects GmbH е базиран в Касел, Германия.

Прочетете цялата публикация
Методи за третиране и оползотворяване на твърди битови отпадъци

Технически статии

Tретирането на твърдите битови отпадъци се свързва с прилагането на интегрирана система за тяхното ефективно управление и оползотворяване на енергийния им потенциал. Тя включва събиране, транспортиране, сортиране, обезвреждане, преработване и оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране, депониране, биологично третиране, термично третиране и др.

Прочетете цялата публикация
БГ Еко Проджект: Биохумус за екологично чиста продукция

Фирмени статии

През последните години се говори много за еко- и биоземеделие, за ползата от натуралното производство на храни, за завръщане към природата. В Европейския съюз, пък и не само в него, вече се отделят сериозни суми за субсидиране на биопроизводствата, за натуралните и еко-стопанствата.

Прочетете цялата публикация
Апаратура за инфрачервена спектроскопия

Технически статии

Aзотните и въглеродните окиси са сред основните замърсители на атмосферния въздух. Азотните окиси (NO и NO2) се отделят в процеса на окисляване на азота във въздуха или в процеса на изгаряне на горивата при висока температура.

Прочетете цялата публикация
Екологични проекти в Каолин

Проекти

Kаолин е най-големият производител на индустриални минерали в Югоизточна България и сред най-големите в Централна и Източна Европа. Дружеството експлоатира находища в района на Ветово, Каолиново, Игнатиево, Димитровград и Тополовград.

Прочетете цялата публикация
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас пусна в експлоатация нови екологични обекти

Проекти

Hа 18 септември т.г.

Прочетете цялата публикация
Herborner Pumpentechnik, Буркхард Шварц: Пазарът в България притежава големи възможности за развитие

Интервю

Мениджърът продажби за Източна Европа в Herborner Pumpentechnik споделя впечатленията си от местния пазар и дава оценка за мястото на България в плановете за развитие  на компанията.

Прочетете цялата публикация
Valve World Expo, Фридрих-Георг Керер: Изложението Valve World Expo притежава голям икономически потенциал

Интервю

Директорът на Valve World Expo говори за развитието на изложението за промишлени вентили и как събитието се вписва в портфолиото на форумите в Дюселдорфския панаир.

Прочетете цялата публикация
Загорка отличи победителите в конкурса Загорка Зелен Фонд 2014

Събития

Hа специална церемония, която се състоя в края на септември т. г.

Прочетете цялата публикация
 

› Реклами в специалния брой

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top