Сп. ЕКОЛОГИЯ & ИНФРАСТРУКТУРА

Първи брой за т. г. на новото списание Екология & Инфраструктура ще бъде официално представен на две ключови за годината събития – ВОДА София, на Агенция Булгарреклама, и Save the Planet, на Виа Експо. Като основен медиен партньор и на двата форума, Екология & Инфраструктура ще отразява активно случващото се през трите дни в края на месеца (29-31 май).
Настоящият брой е богат на интервюта. Читателите могат да се запозаят с доста гледни точки и сравнително обхватна картина на случващото се на пазара.
Акцент в броя са статиите в традиционната за списанието рубрика Проекти -проекта на фирма Спектри за инсталация на транспортен шумозащитен екран, дейността на изградената лаборатория по екология към КЦМ – Пловдив, както и изграждането на екологична инфраструктура в община Бургас.
Сред интересните теми са и: “Изграждане на депа за твърди битови отпадъци”, “Балиращи машини”, ”Електрофилтри за пречистване на въздух”, “Пречиствателни станции за битови отпадни води”.Устойчивост на водоснабдяването

Технически статии

Устойчивото водоснабдяване е част от цялостното управление на водните ресурси. На практика то представлява обединяването на множество заинтересовани страни с различни гледни точки, с цел определянето на това как източниците да бъдат стопанисвани най-адекватно.

Прочетете цялата публикация
БАВ, инж. Иван Иванов: Вярвам в бъдещото широко приложение на IT във ВиК сектора

Интервю

Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) разкрива подробности за основните тематични направления на петото издание на международната конференция Булаква.

Прочетете цялата публикация
Адара Инженеринг, инж. Здравка Атанасова: Качеството ще става все по-важен критерий при избора на изпълнители

Фирмени статии

Управителят на Адара Инженеринг говори за приоритетите в дейността на компанията и плановете за разширяване на партньорската структура.

Прочетете цялата публикация
Прострийм Груп, Николай Ботев: Новост в портфолиото ни е Интегрирано сервизно обслужване на предприятия в индустриалния и ВиК сектор

Фирмени статии

Управителят на Прострийм Груп разказва за основните направления в дейността на компанията и за ролята й в областта на третирането на води.

Прочетете цялата публикация
АкваМОД, Александър Личев: Компютърното моделиране е част от бъдещето на ВиК системите

Фирмени статии

Управителят на АкваМОД говори за същността на компютърното хидравлично моделиране на ВиК системи и приноса му за работата на ВиК дружествата.

Прочетете цялата публикация
Електрофилтри за пречистване на въздух

Технически статии

Протичането на производствените процеси в редица отрасли на индустрията е свързано с отделянето на значителни количества прах. Една от често прилаганите мерки за предотвратяване попадането на тези прахови частици в атмосферата е използването на електрофилтри.

Прочетете цялата публикация
Пречистване на въздух и води чрез технологията студена плазма

Иновации

инж. Красен ДимитровИновативна технология, разработена и внедрена в нашата страна, е използването на студена плазма за пречистване на въздух и води.

Прочетете цялата публикация
Пречиствателни станции за битови отпадни води

Особености при избора на площадка, план на разположение През последните години във връзка с постигането на поетите ангажимента към Европейския съюз в нашата страна се изградиха, предстоят да бъдат изградени или са в процес на изграждане пречиствателни станции за отпадни води в голяма част от малките и големите населени места. Това е едно от основните направления, в което се развива ВиК секторът към момента.

Прочетете цялата публикация
Еко Проект, Ралица Тотева: Модернизацията на технологията и оборудването ни правят по-конкурентоспособни

Фирмени статии

Управителят на Еко Проект говори за новите технологии и материали във ВиК строителството и за изпълняваните от компанията инфраструктурни проекти.

Прочетете цялата публикация
Работата по инсталацията за биологично третиране на площадка Хан Богров върви по план

Фирмени статии

Изграждането на инсталацията за биологично третиране на отпадъците на площадка Хан Богров е готово на 25%, съобщиха за сп. Екология & Инфраструктура от Recycling Bulgaria, представител на немския консорциум, изграждащ съоръжението.

Прочетете цялата публикация
Балиращи машини

Във всички отрасли на промишлеността ежедневно се генерират отпадъчни продукти, включващи хартиени, пластмасови, стъклени, метални и други отпадъци. Във връзка с опазването на околната среда, както и с нормативните разпоредби в тази насока, е необходимо справянето с тези отпадъци да е по начин не застрашаващ околната среда.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на депа за твърди битови отпадъци

Технически статии

Tвърдите битови отпадъци са разнообразни по произход, състав и количество. В най-общия си вид се изхвърлят и, съответно, депонират заедно с всички останали битови отпадъци.

Прочетете цялата публикация
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Вкрая на миналата година бе приета нова Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (Обн. ДВ.

Прочетете цялата публикация
Екоинвест, Орлин Тасев: Институциите трябва да подпомагат фирмите при изпълнението на наредбата

Фирмени статии

Управителят на Екоинвест говори за икономическия и екологичния ефект от въвеждането на новата Наредба за опаковки и отпадъци от опаковки.

Прочетете цялата публикация
EREMA, Манфред Хакл: Създаваме световни стандарти в рециклирането на пластмаси

Фирмени статии

В интервюто, Манфред Хакл, член на борда на директорите на EREMA, очертава най-значимите иновации в системите ви за преработка на пластмаси.

Прочетете цялата публикация
Изграждане на екологична инфраструктура в община Бургас

Проекти

Общината е в процес на реализация на инициативи на обща стойност над 145 млн. леваОсновен приоритет на община Бургас е провеждането на ефективна политика за превенция на околната среда от замърсяване на водите и почвите.

Прочетете цялата публикация
Спектри проектира транспортен шумозащитен екран

Проекти

Фирма Спектри разработи проект за инсталация на транспортен шумозащитен екран за жилищата в с. Въглевци и с.

Прочетете цялата публикация
Лаборатория по екология към КЦМ - Пловдив

Бизнес

Акредитирана е като изпитвателна и предлага услуги, отговарящи на международните изискванияВъпросът с опазването на околната среда стои на дневен ред още от пуска на КЦМ през 1961 г. В изпълнение на проекта за изграждане на КЦМ са заложени и въведени в експлоатация най-съвременните прахоуловителни съоръжения за онова време, проектирани на базата на водещи технологии.

Прочетете цялата публикация
Програма Иновации за зелена индустрия

Бизнес

Иновации за зелена индустрия е програмна област в рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 г. Програмната област има за цел подобряване на конкурентоспособността на т.

Прочетете цялата публикация
МЦ-Баухеми, Костадин Костадинов: Приоритет за нас е да предложим най-правилното техническо решение

Фирмени статии

Управителят на МЦ-Баухеми представя дейността на компанията и разказва за някои от интересните реализирани проекти в областта на пречиствателните станции за отпадъчни води.

Прочетете цялата публикация
АРИ, Иво Георгиев: Необходими са промени в ЗУО, които да защитят и мотивират легалните фирми в бранша да работят

Интервю

Председателят на Асоциацията на рециклиращата индустрия (АРИ) споделя позицията си по отношение на изменията в Закона за управление на отпадъците.

Прочетете цялата публикация
Аурубис България, Никола Треан: Гледаме много сериозно на ефекта от дейността ни върху околната среда

Интервю

Изпълнителният директор на Аурубис България представя екологичната политика на компанията и разказва за най-интересните реализирани проекти по отношение на ефективното потребление на ресурсите.

Прочетете цялата публикация
 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top