Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7000 m³

Успешен инженерингов проект на Ехнатон, изпълнен с апаратура на Schneider Electric и WEINTEK

07.07.2021, / Фирмени статии /

  • Веселин Тодоров, технически директор в Ехнатон
  • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m³
  • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m³
  • Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов метантанк 7 000 m³
Ехнатон

 

Мащабен проект, приключил през ноември 2020 г., цели изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, пети метантанк на територията на ПСОВ Кубратово, Софийска вода АД, част от Veolia. Главен изпълнител на проекта е SADE Bulgaria.

Изискването е да се запази технологията на управление на съществуващите метантанкове и да се постигне по-висока енергийна ефективност на новото съоръжение.

В резултат на успешно изпълнен инженерингов проект на водещата българска компания Ехнатон в изградения нов метантанк са постигнати максимална производителност и високо ниво на ефективност, обработка на оптимално количество утайки, високоенергийно и високоефективно производство на биогаз с минимален разход на топлоенергия, висок добив на метан (CH4).

 

Обхват на проекта

Проектът на Ехнатон в ПСОВ Кубратово е предизвикателство, тъй като пречиствателната станция за отпадъчни води е една от най-модерните у нас. Световният форум за обмен на информация за енергията и водата 2018 г. (The Water and Energy Exchange (WEX) Global Summit 2018) отличава ПСОВ Кубратово, експлоатирана от Софийска вода АД, за значителен принос във ВиК сектора, със специален акцент върху иновациите в намаляване на енергийното потребление и кръговата икономика. Реализираното от Ехнатон инженерингово решение включва проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на нов, модерен, високоефективен метантанк от 7 хиляди куб. метра, както и запазване на технологията на управление на съществуващите метантанкове.


Отделните фази, през които минава инженеринговият проект, включват:

  • Проектиране на част Автоматизация и КИПиА;

  • Изграждане на инсталации (кабелни трасета, полагане на кабели, монтаж на КИПиА): технологична, осветителна, заземителна, мълниезащита, пожароизвестяване;

  • Софтуерно обезпечаване на програмируеми контролери (PLC) и човеко-машинен интерфейс (HMI);

  • Пуск, настройка и внедряване на цялото съоръжение;

  • Интегриране в съществуващата система за управление.

Екип от специалисти в инженерния състав на Ехнатон извършва и Ех изпълнение на Зона 0 и Зона 1, като са спазени всички изисквания за доставка и монтаж на Ех оборудване в тези зони.

В резултат е изпълнено модерно съоръжение, като е постигната заложената цел да бъде запазена технологията на управление на съществуващите метантанкове, а новият метантанк да осигурява върхови нива на производителност и енергийна ефективност.

 

Основно оборудване

За да изпълни проекта, освен на инженеринговия си опит и компетенция, Ехнатон разчита на партньорството си с водещи световни производители на апаратура и технологии. Основното оборудване, вложено в проекта и обезпечило високото ниво на изпълнение, е производство на един от лидерите в индустриалната автоматизация – Schneider Electric.

В проекта е използван програмируем контролер M340 + ATEX STB конфигурация: DI160, DO64, AI32, AO16, от Schneider Electric. Човеко-машинният интерфейс е производство на WEINTEK. Използвана е комуникация с инвертори, оборудване на Draeger, с горно ниво на управление SCADA: MODBUS TCP.

В проекта е интегрирано и КИПиА оборудване от Siemens. Процесното оборудване: HACH – pH метри, газанализатор, газсигнализатор, е с марка Draeger. В проекта още са вложени дебитомери, топломер, хидростатичен нивомер, датчик за налягане, температурни сензори, датчик за ниво на утайката.

 


 


    www.akhnaton.biz

 

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни водиФирмени статии

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

Модулно структурираната серия CM може да покаже своите предимства в пълна степен и при големи спирателни клапани, а благодарение на променливата си скорост на действие, ефективно да предотврати хидравлични удари. Допълнителната възможност за включване на функцията Fail-Safe при отпадане на ел. захранването осигурява максимална безопасност, включително и за UV дезинфекционни системи.

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновацииФирмени статии

Ефективно използване на ресурсите в ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД чрез внедряване на производствени иновации

Внедряването на производствената иновация допринесе за постигането на значителни екологични ефекти, тъй като в резултат е налице значителен и видим напредък към целта за устойчиво развитие чрез намаляване на вредата върху околната среда и постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси.

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма Фирмени статии

ПФБ ПРЕСО ФОНДАЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД внедри хибридни технологии за повишаване на ресурсната си ефективност с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

В сравнение с алтернативните технологични решения за производство предлаганата нова за българския пазар технология притежава специфични показатели, по които се наблюдава конкурентоспособност и превъзходство спрямо сходните производства.

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider ElectricФирмени статии

Ехнатон – инженерингови проекти за ПСОВ с технологии на Schneider Electric

Доказателство за успешната инженерингова дейност на фирмата в проекти за автоматизация на пречиствателни станции са ключовите реализации в множество ПСОВ в България, сред които: Пазарджик, Стара Загора, Димитровград, Кубратово, Мездра, Свищов, Павликени, Равда, Ямбол, Стамболийски, Момчилград, Елхово и др.

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2021 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top