Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране

30.07.2021, Бизнес / Отпадъци

  • Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране
  • Предлагат обособяването на нова категория батерии за улеснено събиране и рециклиране

Бизнес

 

Наскоро публикувано проучване на Съвместния изследователски център на Европейската комисия (ЕК) разглежда най-подходящите подходи за обособяване на допълнителна, пета категория батерии – тези, използвани за леките електрически превозни средства, например велосипеди, скутери и др., което ще гарантира тяхното правилно събиране и рециклиране. Действащата в момента Директива 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори идентифицира три категории батерии. Четвърта категория – за акумулатори за електрически превозни средства, вече е включена в законодателно предложение от декември 2020 г., което понастоящем е в процес на обсъждане.

В проучването на Съвместния изследователски център на ЕК е обърнато внимание на актуализирането на правилата за събиране (например дефинирането на допълнителна пета категория, различни цели за събиране за отделните страни членки), което ще гарантира ефективен, безопасен и прозрачен процес на събиране на негодните за употреба батерии от леките електрически превозни средства. Това е от съществено значение предвид нарастващото несъответствие между големия брой иновативни продукти на пазара и обема на отпадъците, които се появяват много по-късно заради по-дългия експлоатационен живот на батериите за електрически велосипеди (обикновено 9 години) в сравнение с допусканите 3 години, определени в настоящата цел за събиране. Основният извод от проучването подчертава необходимостта от алтернативна цел, с което да се компенсира това несъответствие, водещо до разминавания между целта за събиране и наличния обем отпадъци с времето.Защо нова категория?

Към момента, поради техническото развитие и намаляването на цената на все по-универсалните литиеви батерии не е сигурно колко на брой нови леки електрически средства ще се появят на пазара през идните години. Потенциално значителният обем отпадъци, очакван за в бъдеще, може да окаже въздействие върху етапите на събиране и рециклиране на тези батерии. В допълнение, заради по-високата енергийна плътност и по-големите размери в сравнение с преносимите батерии, безопасното манипулиране и събиране изисква отделянето на специално внимание.

С обособяване на петата категория батерии ще се създаде отделен канал за връщането им, включително в магазини за спортни стоки, доставчици на велосипеди и скутери, което ще им донесе екологични ползи. Освен това проучването на Съвместния изследователски център на Европейската комисия предполага, че други изисквания, например за устойчивост, информиране и преработка за повторна употреба, също могат да бъдат адаптирани към специфичните характеристики на акумулаторите за леки електрически превозни средства.


 

Нов подход

Докладът на Съвместния изследователски център на Европейската комисия разглежда прилагането на метода "Налични за събиране" – алтернатива на настоящата методология, която определя целите за събиране въз основа на количествата отпадъци, които стават налични. Основната препоръка е да се актуализира подходът за определяне на целите – от въз основа на наличност на пазара (базирана на продажби в трите предходни години) да се премине към задаване на цел въз основа на наличните количества за събиране, което ще отрази несигурността по отношение на очакваните количества отпадъчни батерии от леки електрически превозни средства и преносими батерии. Колкото по-динамичен е бъдещият пазар на батерии за леки електрически превозни средства и преносими батерии, толкова по-основателно е определянето на целите да става въз основа на наличните количества отпадъци. Приемането на този подход ще позволи да се зададат цели за събиране до 2025 г. вместо 2030 г.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстилИновации

Нова технология обещава напредък в рециклирането на текстил

Успехът на проекта се затвърждава при тъкането на плата, което преминава безпроблемно, както и от крайния продукт – хавлиена кърпа, чието качество почти не се различава от това на кърпа, произведена от първични суровинни материали.

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакнаИновации

Австралийски учени оптимизират рециклирането на въглеродни влакна

Новоразработеният метод има два етапа: пиролиза, при която материалът се разгражда и овъглява, което предотвратява формирането на здрава връзка с полимерната матрица; високотемпературно окисление, насочено към елиминиране на въглена.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Подземни системи за събиране на отпадъциТехнически статии

Подземни системи за събиране на отпадъци

Подземните системи могат да функционират или като отделни събирателни пунктове, или могат да включват система за автоматично вакуумно събиране (AVAC), чрез която отпадъците пневматично се транспортират до централизирано съоръжение за последваща обработка

Рециклиране на строителни отпадъциТехнически статии

Рециклиране на строителни отпадъци

При стартирането на рециклиране на строителни отпадъци обикновено се започва с тези, за които вече съществуват вторични пазари. В много случаи това е инертната фракция, но в някои държави членки това са металите или дървесината.

Инсталации за сортиране на отпадъциТехнически статии

Инсталации за сортиране на отпадъци

Статията представя най-разпространените технологии за сортиране на битови отпадъци, предимствата и недостатъците на ръчните и автоматизираните процеси и прилаганите подходи в сортиращите инсталации.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top