Предлагаме първата в света система за изпомпване на отпадъчни води с вградена интелигентност Flygt Concertor

12.09.2016, Брой 3/2016 / Фирмени статии / Води

  • Предлагаме първата в света система за изпомпване на отпадъчни води с вградена интелигентност Flygt Concertor

Води

 

Съществува нарастваща необходимост от технология, която оптимизира производителността и управлението на помпени системи. На изложението IFAT т. г. Xylem представи първата в света интелигентна помпена система Flygt Concertor, която значително повишава устойчивостта на водния сектор чрез гъвкавостта си, редуцираните разходи за притежание, по-ниската консумация на енергия и възможност за изпомпване без запушвания, съобщават от Алмекс-БГ, официалният дистрибутор на Xylem Water Solutions AB за България. Системата отчита работните характеристики на средата и автоматично адаптира условията на изпомпване към тях.

Остаряващата инфраструктура, повишената световна урбанизация и увеличаващите се енергийни разходи правят устойчивите помпени системи за отпадъчни води приоритетни. Полеви тестове потвърждават съществените ползи от прилагането на Flygt Concertor - енергийни спестявания до 70% в сравнение с конвенционалните помпени системи; намаляване на инвентара до 80%, тъй като системата се саморегулира или може да бъде адаптирана към различни условия без да се налага смяна на работното колело или промяна на размера на двигателя.Системата е с внедрена функция за самопочистване, която осигурява изпомпване без запушвания и спестява до 80% от разходите за вакуумно почистване. Flygt Concertor е с компактна конструкция, която позволява намаляване размера на таблото за управление до 50% в сравнение с конвенционалните конструкции.

До 2050 г. 70% от населението ще живее в градовете, което ще превърне пречистването на отпадъчни води в невиждано досега предизвикателство. Според пазарно проучване, продължителното фокусиране върху енергийната ефективност и редуцирането на общите разходи за притежание на помпи би могло да доведе до ръст в търсенето на интелигентни помпени системи.Flygt Concertor е още едно доказателство за усилията на Xylem в разработването на иновативни и интегрирани решения, които да се изправят срещу предизвикателствата на индустрията сега и в бъдеще. Това революционно ново решение е стъпка по пътя на промяната в устойчивите управляващи системи за пречистване на отпадъчни води.

Технологията действително разрешава проблеми и е разработена в тясно сътрудничество с клиентите. Проучване на Xylem показва, че внедряването на енергийно ефективни технологии за управление при пречистването на отпадъчни води може драстично да намали емисиите, свързани с производството на електроенергия, почти наполовина.

 

Xylem е отдадена на разработването на усъвършенствани технологии, увеличаващи устойчивостта на управляващите системи за пречистване на отпадъчни води. Наскоро компанията представи миксера Flygt 4320 с интегрирано регулиране на скоростта, което оптимизира контрола на оператора върху тягата на миксера.

Това позволява получаването на устойчиви резултати от процеса и намаляване на енергопотреблението. Flygt 4320 е високоефективен, нискоскоростен, потопяем миксер за отпадъчни води, който може да допринесе за понижаване на енергийните разходи с до 50%.
Flygt Concertor и миксерът Flygt 4320 споделят богатото наследство от иновации на Flygt.

Марката е позната като пазарен лидер в проектирането на усъвършенствани решения за води и отпадъчни води. Компанията е със 100-годишен опит в новаторските помпени технологии, от разработването на първата потопяема помпа до проектирането на N-работно колело, елиминиращо запушванията.

Григор Йорданов,
управител на Алмекс-БГ

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноемвриФирмени статии

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми в сектора, сред които е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, екодизайн и нови материали, Индустрия 4.0 IoT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на зоната за комунални услуги, раздел за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?Фирмени статии

Продуктови премиери в управлението на отпадъците: кои фирми ще участват на Save the Planet 2019?

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание

Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top