РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ПиМ Консултинг

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ПиМ Консултинг

 

съдържание на рекламата

"Удовлетворява специфичните потребности на пивоварни, винарски изби, дестилационни фабрики и производители на плодови сокове, при подготовка и изпълнение на проекти за В и К, ОВ и К, водоподготовка и водопречистване, пожарогасене, системи за контрол и управление; СМР, шеф-монтаж, пуск и настройка и сервиз. www.pimgroup.eu София: ул. ""Босилек"" 55А тел.: 02/961 4045 факс: 02/961 4005 office@pimgroup.eu Пловдив: ул. ""Пещерско шосе"" 21 тел./факс: 032/64 10 89 Бургас: тел.: 089/ 863 82 80"