Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

25.11.2016, Брой 4/2016 / Фирмени статии / Води

  • Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Води

 

Постоянно променящите се регулации и появата на нови замърсители са предизвикателства за лабораториите, в които се извършва анализ на води. Следенето на характеристиките на водата е пряко свързано с качеството на храната и здравето на хората.

Аналитиците все по-често се нуждаят от гъвкави и надеждни техники за постигане на точни и възпроизводими резултати. Като представител на Perkin Elmer за България, Хрома ООД предлага инструментите и експертизата за ефективното определяне на важни параметри на питейни, повърхностни и отпадъчни води.

Като водещ производител на аналитична апаратура, Perkin Elmer вече десетилетия определя тенденциите в технологичното развитие на тази сфера. Тази година компанията представи два модела последно поколение инструменти за анализ на неорганични и органични замърсители.Новият компактен оптикоемисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма на Perkin Elmer Avio 200 ICP-OES комбинира стабилна вертикална позиция на плазмата с редица утвърдени технически решения за анализ на най-сложните матрици. Двойният Ешел монохроматор позволява едновременното регистриране на аналитичен и фонов сигнал, гарантиращо надеждност на резултатите.

Avio 200 предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка – той е най-икономичният инструмент на пазара с общ разход на аргон 9 l/min. Патентованата технология Flat Plate поддържа стабилна плазма при двойно по-нисък от стандартния разход на аргон, не изисква охлаждане и разходи за консумативи.

Спектрометърът бързо влиза в работен режим и е готов за анализ 10 минути след включване. Двойното наблюдение на плазмата осигурява определянето както на минералния състав на водите, така и на съдържащите се в тях замърсители.Най-новото попълнение сред инструментите за анализ на органични замърсители във води на Perkin Elmer е системата от течен хроматограф с масспектрометър QSight LC-MS/MS. Като всички инструменти на Perkin Elmer, масспектрометърът с троен квадрупол QSight е конструиран така, че да осигурява ненадмината чувствителност, скорост и възпроизводимост и да не изисква честа поддръжка.

Самопочистващият се йонен източник елиминира нуждата от прекъсване на работата за почистване. Едновременната работа с два източника спестява време при смяна на аналитичните методи и промиване на системата. Патентованото решение за ламинарен пренос на йони гарантира възпроизводимост, независеща от променливи волтажи, което елиминира нуждата от честа оптимизация и почистване на йонната оптика, а патентованият детектор позволява смяна на поляритета в рамките на микросекунди.

 

Вертикалната конструкция на QSight спестява лабораторно пространство, осигурява лесна поддръжка, а интуитивният софтуер Simplicity 3Q е достъпен и за хора без опит в масспектрометрията.

Освен продуктите на Perkin Elmer, Хрома ООД доставя лабораторно оборудване и от други европейски и световни производители, за да осигури пълна асистенция при анализа на води - от избора на метод, през пробоподготовката и анализа, до интерпретацията на аналитичните резултати.

Хрома ООД

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматографияФирмени статии

Т.Е.А.М.: Agilent Technologies въвежда редица иновативни решения при системите за газова хроматография

Опазването на околната среда е все по-актуална тема, а Европейският съюз налага строг контрол върху полулетливите, летливите органични съединения и пестицидите, които представляват сериозна опасност. Количествата и разпространението на тези вещества, особено във водите, се следят много внимателно от регулаторните органи.

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустриятаФирмени статии

Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустрията

Фирма Кем Аналитикал Сървисис ЕООД е изключителен представител за България на японската компания Shimadzu в областта на аналитичното и измервателно оборудване. Портфолиото на Shimadzu обхваща течна и газова хроматография и масспектрометрия, атомна и молекулна спектроскопия, анализатори за определяне големината на частици, анализатори за определяне на общо съдържание на въглерод, инструменти за изпитване на материали, инструменти за Life Science и прилежащите им консумативи.

Продукти и специализирани услуги за газова хроматография

За да поставим конкретика в информацията за технологията, предлагаме на вниманието ви представени от изявени специалисти в бранша технически новости и актуални продукти за извършването на газхроматографски изследвания: Кем Аналитикал Сървисис: Shimadzu е водещ доставчик на газхроматографски системи в редица области на индустриятаТ.Е.

Новости в газовата хроматография

Хроматографията е техника за разделяне на смеси, съставени от различни химически вещества. Тя използва разликата в поведението на частиците на т.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top