Омекотителни инсталации за вода в производството

27.10.2014, Брой 3/2014 / Технически статии / Води

 

Cистемите за омекотяване се прилагат с цел намаляване съдържанието на солите на калция (Ca) и магнезия (Mg) във водата и предотвратяване отлагането им върху нагревателните повърхности под формата на котлен камък или затлачването на мембранните елементи.

Тяхното приложение в индустрията е широко разпространено, тъй като съществуват производства, в които е от голямо значение в технологичните процеси да се ползва омекотена вода като например рафинерии, електроцентрали, хранително-вкусова промишленост, болници, охладителни кули и други.

Омекотителните инсталации се състоят от: автоматизиран клапан за управление; колона (или няколко) от стъклопласт; филтриращ елемент - силнокисела катионитна смола; съд за реагента за регенерация на смолите с NaCl; дренажно-разпределителна система.

Заредената в системата йонообменна смола (силен катионит) има ролята да замества йоните на Ca и Mg с Na йони. При обслужването на омекотителната инсталация е задължително да бъде контролирано наличието на достатъчно количество сол в съда за приготвянето на разтвора за регенерация, която се извършва чрез промиването й с разтвор на NaCl (20%) в автоматичен режим. За приготвянето на разтвора се препоръчва използването на таблетирана сол или сол за хранително-вкусовата промишленост, несъдържаща йод.

При избора на омекотителна система в производството трябва да бъдат взети под внимание редица фактори. На първо място е сферата на приложение на инсталацията. Друг фактор, предопределящ проектирането и избора на омекотителна инсталация, е необходимият й дневен капацитет.
При планиране работата на омекотителната инсталация е важно да се предвидят някои фактори, сред които: химически анализ на водата; нейната обща твърдост; максимален разход на час; среднодневен разход на водата; фиксиране на работните часове на инсталацията; специфични изисквания на агрегата, използващ омекотена вода и т.н.

За решението каква да бъде омекотителната инсталация основен елемент е определяне на количеството смола, необходимо да омекоти конкретно количество вода между регенерациите при зададената твърдост на водата. За да не се получават проскоци на твърдост, при определен максимален дебит се подбира колона стъклопласт с размери, при които скоростта на йонообмен да не надвишава 25 м/ч.

В общия случай клапаните за управление имат възможност да пропуснат по-голямо количество вода, отколкото е подбраният максималночасов разход на омекотителната инсталация. Този разход се определя спрямо заложените скорости на йонообмена. Когато този разчет е пренебрегнат и се подбират по-малки омекотителни инсталации, които не омекотяват добре, има проскоци на твърда вода.

При нормална работа на омекотителната инсталация твърдостта на водата след нея трябва да бъде в диапазона 0,5 - 1,0 °H. За агрегати, при които е необходимо омекотената вода да бъде 0,1 - 0,2 °H, се конструират специални омекотителни инсталации с противопоток, дейонизатори или обратни осмози, или се подбира двустепенно омекотяване.
Препоръчва се количеството часове между регенерациите да бъде не по-малко от 12, за да има време за разтварянето на солта (NaCl) за регенерацията на смолата. В случай че разтворът е под 20%, регенерацията няма да се извърши добре и ще има проскоци на твърдост.

Регенерацията на смолите трае 2-3 часа, през които протича твърда вода. По мнение на специалисти регенерацията е добре да се осъществява през нощта или поне в периоди, когато няма водочерпене. В случаите на необходимост от постоянно подаване на омекотена вода за целите на производството, се монтират дву- и повече колонни омекотителни инсталации, които могат да работят в следните режими:

• едната колона работи, а другата се регенерира. Контролерът на клапана по зададената твърдост, литри смола и дебит (от вградения дебитомер) определя кога е изтощена смолата в работещата колона и прехвърля потока към регенерираната колона, а в работещата до момента започва регенерация.

• двете колони работят в паралел, но по команди от контролера на клапана колоните излизат една след друга в регенерация.

Съществуват различни възможности за управление на процесите по регенерация, а именно: по време – този тип управление се прилага, когато е налице приблизително равномерно потребление. В този случай отговорното за това лице измерва твърдостта на водата и изчислява времето в дни между две регенерации; по дебит – при този начин се задава количеството на смола в колоната и твърдостта на водата, а управляващата глава изчислява обема вода до регенерация. На дисплея се редуват текущият час и оставащите обеми вода до регенерация.


 

Поради важността на проблема, предоставихме думата на водещи компании в областта да очертаят тенденциите в решенията за омекотяването на вода в индустрията, както и да представят своите най-актуални продукти:

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустриятаФирмени статии

Флунемерг: Омекотяването на вода със смола DOWEX™ Marathon™ C намира приложение в различни сектори на индустрията

За обработка и пречистване на води и течности се използват основно йонообменни и мембранни технологии. Интензивното развитие на йонообменните технологии започва през 50-те години на 20-и век.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top