Одобрени са проектите на меморандуми за три програми за трансгранично сътрудничество

12.03.2016, Брой 1/2016

 

Проектите на меморандуми с Турция, с Република Македония и със Сърбия за изпълнение на програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП ТГС бяха одобрени от правителството. Документите се отнасят за програмния период 2014-2020 г. и за сключването им със съответните страни ще отговаря Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Основните приоритети на трите програми са Околна среда, Техническа помощ и Устойчив туризъм. Общият бюджет на програмата с Република Македония е 19,4 млн. евро, част от които са за допълнителната приоритетна ос Конкурентоспособност. 85% от средствата се предоставят от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), а 15% са публични средства от държавните бюджети на двете страни.

Бюджетът на програмата с Турция възлиза на 29,4 млн. евро, от които отново 85% ще се предоставят от ИПП, а останалите 15% - от двете страни-участнички. Най-голям е бюджетът на програмата със Сърбия, 34,1 млн. евро, за четири приоритетни оси - Устойчив туризъм, Младежи, Околна среда и Техническа помощ. 85% от финансирането за програмата ще е от ИПП, 15% за България по оси 1, 2 и 3 ще са от държавния бюджет, а участниците от Сърбия ще трябва да осигуряват този ресурс по собствен принос.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top