Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

08.05.2018, брой 3/2018 / Интервю / Отпадъци

  • Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

Интервю

 

Мирослав Янчев, кмет на община Златоград, пред сп. Екология & Инфраструктура

Как е организирано управлението на битови отпадъци в община Златоград?
Основните приоритети на програмата ни за управление на отпадъците са три – предотвратяване образуването на отпадъци, оползотворяване на отпадъците чрез рециклиране и повторна употреба, и обезвреждане чрез депониране на нерециклируемите отпадъци. От 2016 г. променихме политиката по отношение на управление на отпадъците, като предприехме изцяло нов подход, целящ намаляване на битовите отпадъци за депониране чрез въвеждане на разделно събиране в домакинствата. Предоставихме специализирани разноцветни чували на всяко едно домакинство в Златоград и разделихме града на три участъка, за всеки от които има различен годишен график за сметосъбиране, с който гражданите са запознати предварително. Отпадъците се сепарират в няколко групи: рециклируеми - пластмаса, хартия и стъкло; строителни отпадъци; и предвидени за компостиране биоразградими отпадъци от почистване на дворове и градини. Впоследствие разделно събраните рециклируеми отпадъци се приемат от фирма, която допълнително ги сепарира или обработва до предаването им за последващо оползотворяване.


› РекламаКакви бяха мотивите за въвеждането на новата система и какви са ползите от нея?
Оптимизирането на действащата дотогава система бе мотивирано от няколко фактора – първият от тях беше стремежът да не повишаваме такса битови отпадъци, т. е. да намалим разходите, свързани с управлението на отпадъци. Освен това отчетохме и постоянното увеличаване на минималната работна заплата и социалните осигуровки, както и на амортизацията на сметоизвозващите автомобили и съответно на необходимите средства за ремонт – Златоград се намира на 30-40 км от регионалното депо, което приема отпадъците и от всички населени места около града.

За тези две години, откакто променихме системата, регистрираме драстично намаление на количествата депонирани битови отпадъци – от около 2600 до 2000 т годишно. Тази система позволява ефективно събиране, редуциране на количествата отпадъци, извозвани до депо, и удължаване на експлоатационния живот на сметището, а това е важно предвид трудното изграждане и поддръжка на такова съоръжение в силно пресечения планински терен на Родопите.

Приложихме тази система в четири населени места, като, за съжаление, организацията не можа да стартира в селата. Освен изброените ползи, системата предоставя и гъвкавост по отношение определянето на такса битови отпадъци и ограничаване на риска от несправедливото й начисляване.Върху кои други приоритетни области е фокусирана екологичната програма на общината?
Един от основните ни приоритети е да не се образуват нерегламентирани сметища. В България масово ставаме свидетели на такива в покрайнините на градовете, както и около местата за отдих по пътищата. Необходимо е да се покаже сериозна нетърпимост към този проблем и съответно да се затегне контролът. Други приоритети са осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците, намаляване на вредните емисии в атмосферата чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност във всички сгради на общината. Именно в резултат на положените усилия в това направление общината получи отличие в националния конкурс ЕКООБЩИНА 2016 в категория "Енергийна ефективност на сградите" за общини с население над 10 000 жители. Не на последно място, сред приоритетите ни е и оползотворяването на наличните минерални води за отопление на общински сгради и развиване на балнеоложкия туризъм.


 

Тази година ще се включите ли отново с проектно предложение в инициативата ЕКООБЩИНА и в коя категория?
Въпреки че общината вече два пъти е лауреат в две различни категории на ЕКООБЩИНА, смятам, че не е проблем да кандидатстваме и за трета поредна година. Община Златоград има какво да покаже например по отношение на осигуряването на достъпна среда в спортните бази. Разполагаме със закрит басейн, който работи целогодишно, модернизиран стадион, зала за борба и др.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Производство на гориво от отпадъци (RDF)Технически статии

Производство на гориво от отпадъци (RDF)

От статията може да научите кои са технологиите за получаване на RDF от смесено събрани твърди битови отпадъци и как предварителното третиране влияе върху най-важните характеристики на горивото.

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the PlanetСъбития

В края на март - водещото специализирано изложение за управление на отпадъци и рециклиране Save the Planet

Деветото издание на Save the Planet отново ще събере на едно място най-интересните идеи и предложения на водещи в международен аспект доставчици на решения за рециклиране и управление на отпадъци. Ще се проведе между 27 до 29 март 2018 г. в Интер Експо Център в София.

Съоръжения за изгаряне на отпадъциТехнически статии

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични характеристики. Статията представя принципите на работа на основните видове съоръжения, широко използвани за изгаряне на най-различни отпадъци - инсинератори с решетка и с флуидизиран слой, и ротационни пещи.

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономикаСъбития

Ecomondo 2017 представи реални примери за кръгова икономика

Тази година водещото специализирано изложение представи шест тематични области с акцент върху отпадъците и ресурсите. В 14 различни зали бяха представени технологии и машини за обработка на отпадъци, системи и контейнери за всякакъв вид отпадъци, оборудване и превозни средства за събиране и транспортиране, машини и оборудване за преместване и повдигане, както и редица решения за оползотворяване на материали. За всичко това, както и за богата съпътстваща програма от конференции и награди, разказва репортажът на Елеонора Еленкова.

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъциБизнес

Община Търговище с проекти за третиране на строителни, едрогабаритни и опасни отпадъци

През 2017 г. общината въвежда в експлоатация площадка за компостиране по открит способ, на която постъпват растителни отпадъци от поддръжката на паркове, градини и др. Инсталацията е с капацитет 5000 т/год. и е разположена на площ от 5000 кв. м в индустриалната зона. Стойността на площадката възлиза на над 1 млн. лв.

За екологичните проекти в община Търговище - отличена в конкурса ЕКООБЩИНА 2016 в категорията "Устойчиво управление на отпадъците" за градове над 10 000 жители, четете в репортажа. 

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценностИнтервю

Schneider Electric, Йонуц Фаркаш: Подобни инициативи утвърждават устойчивото развитие като ценност

Регионалният мениджър на Schneider Electric за България, Албания, Македония и Косово говори за мотивите на Schneider Electric да подкрепи конкурса ЕКООБЩИНА и за екологичните политики на компанията.

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решенияИнтервю

Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Снежана Семова: Инвестираме в създаването на иновативни решения

Изпълнителният директор на Сен Гобен Констракшън Продъктс България, направление Вебер, оценява предимствата от участието в инициативи като ЕКООБЩИНА и разказва за политиките на компанията в областта на устойчивото развитие.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top