община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

15.11.2018, брой 8/2018 / Интервю / Води

  • община Добрич, Йордан Йорданов: Предприемаме мерки за подобряване на управлението на питейни и отпадъчни води

Интервю

 

Йордан Йорданов, кмет на община Добрич, пред сп. Екология & Инфраструктура

Община Добрич бе сред лауреатите в тазгодишното издание на конкурса Екообщина. Разкажете повече за участието си в инициативата.

Бяхме отличени в конкурса за водената цялостна политика в областта на устойчивата енергия, която се базира на няколко стратегически документа, приети с Решение на Общинския съвет. В краткосрочен план това е Общинската енергийна програма 2014-2020, която е разработена в съответствие с принципите на приемственост, допълняемост, балансираност и партньорство. След извършен технико-икономически анализ при упражнявания мониторинг на общински обекти с изпълнение на енергоспестяващи мерки се установи, че се постига икономия на енергия между 30-40% при възвръщаемост на инвестициите за период от 5-7 години.

В средносрочен план документът е "Енергийно устойчив Добрич 2020" – План за устойчиво енергийно развитие на община Добрич 2010-2020. Той е разработен през 2010 г. съгласно поетите от общината ангажименти по европейската инициатива Споразумение на Кметовете. Планът за действие в момента се актуализира в рамките на проект "Embuild" по програма Хоризонт 2020 с техническото и експертно съдействие на Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект София, като обхватът му ще бъде до 2030 г.

› РекламаВ дългосрочен план политиката ни се базира на Енергийната пътна карта Добрич 2050 – стратегически документ, разработен по проект "IMAGINE – low energy cities" по програма INTERREG IVC.

Екообщина ще се проведе и през 2019 г. Бихте ли участвали отново?

Изключително сме щастливи от факта, че оценяващата комисия е отличила нашата община в категория "Енергийна ефективност на сградите" за усилията, които полагаме в тази насока. Това ни мотивира да се включим и в следващите издания на конкурса, и то в няколко категории.

Върху кои области е съсредоточена екологичната политика на общината?

Един от основните ни приоритети е повишаване на енергийната ефективност както в сградите общинска собственост, така и в жилищния сектор. Към момента са енергийно обновени 22 многофамилни жилищни сгради от общо 50, за които имаме сключени договори за целево финансиране, и предстои реализацията на мерките за енергийна ефективност.
Друг изключително важен приоритет на общината е подобряване на водоснабдяването на града. След десетгодишна история общината работи активно по изпълнение на най-мащабния инфраструктурен проект за подобряване на водния сектор в града. "Интегрираният проект за подобряване на водния сектор – фаза 1" се финансира по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." Общият размер на инвестицията е 114, 9 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 86,2 млн. лв. Проектът ще реши част от проблемите с водоснабдителната мрежа. Загубите на питейна вода в Добрич надхвърлят 80% при средно 60% за страната, авариите са чести, което влошава предоставяните услуги на населението. С подмяната на старите азбестово-циментови тръби ще се подобри качеството на питейната вода в града и на пречистването на отпадъчните води. Пречиствателната станция на Добрич, която се намира в с. Врачанци, е построена през 1986 г., но досега не е била реконструирана. Предвижда се изграждане на биологично стъпало с пречистване на азот и фосфор. Това ще доведе до по-добро пречистване на отпадъчните води, които се заустват в р. Добричка.

Канализацията на града е с обща дължина 210 км, като от нея на този етап се реконструират само 6,4 км. В проекта акцентът е върху водопроводната мрежа, която е изградена в периода 1950-1970 г., и е морално остаряла. След приключването му се очаква 92 498 души от Добрич да бъдат с подобрено водоподаване.


 

Представете други изпълнени проекти в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие.

Като ключов в областта на опазването на околната среда и устойчивото развитие на град Добрич несъмнено определяме реализацията на "Интегрирания проект за подобряване на водния сектор – фаза 1". Към момента около 70% от строително-ремонтните работи са приключени, като окончателно дейностите ще бъдат завършени през лятото на 2019 г. Работи се усилено по всички лотове и общината контролира качеството на изпълнението. Реализацията на проекта ще допринесе за подобряване на околната среда и устойчивото развитие, които са сред основните направления в работата ни.

Също така през последните няколко години участвахме в редица международни проекти, свързани с устойчивата енергийна политика – споменатия "IMAGINE-low energy cities" по програма INTERREG IVC, "NODUS" по програма URBACT II, "Българо-норвежко партньорство в областта на енергийната ефективност и ВЕИ за намаляване на вредните газове във публичния сектор" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и др.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъциИнтервю

община Пловдив, инж. Иван Тотев: Разполагаме с богат опит в устойчивото управление на отпадъци

От разговора с кмета на Пловдив може да научите повече за актуалните и вече реализираните проекти в областта на устойчивото управление на различните групи отпадъци, генерирани на територията на общината.

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздухаИнтервю

община Кнежа, Илийчо Лачовски: Проектите ни в областта на енергийната ефективност допринасят за ограничаване на замърсяването на въздуха

Кметът на Кнежа говори за ползите от предприетите мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите в общината и как те допринасят за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни водиИнтервю

община Етрополе, Димитър Димитров: Основен приоритет е изграждането на пречиствателна станция за питейни води

В интервюто кметът Димитър Димитров разкрива подробности около наградения в ЕКООБЩИНА 2018 "Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на Етрополе", допринасящ за постигане на съответствие с европейските екологични изисквания.

Изграждане на помпени станцииТехнически статии

Изграждане на помпени станции

Вижте какви са особеностите при определянето на местоположението, конфигурацията и изграждането на водоснабдителните и канализационните помпени станции.

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВИнтервю

Община Павликени, инж. Емануил Манолов: Най-мащабният ни проект е изграждането на ГПСОВ

Кметът представя приоритетите в екологичната политика на Павликени и разказва за добри практики от Франция в областта на управлението на води, с които експерти от общината са се запознали в рамките на конкурса ЕКООБЩИНА.

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритетИнтервю

Община Златоград, Мирослав Янчев: Осигуряването на икономически и екологично ефективно управление на отпадъците е наш приоритет

В специално интервю за списанието кметът на общината обобщава ползите от възприетия нов подход за управление на отпадъците и разкрива подробности около участието в ЕКООБЩИНА 2018.

IoT технологии в третирането на водиТехнически статии

IoT технологии в третирането на води

Внедряването на иновативни технологии като интернет на нещата, облак-базирана виртуализация и моделиране на данните в областта на пречистването както на питейни, така и на отпадъчни води, се превръща във все по-голяма необходимост. Какви са ползите за ВиК операторите от прилагането на тези решения и как те могат да променят сектора изцяло, може да разберете от статията.

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективностБизнес

Община Габрово води устойчива политика за повишаване на енергийната ефективност

Една подчертано екологично ориентирана община - Габрово, се представя с успешно изпълнените си проекти:  един от най-успешните, отличен в конкурса ЕКООБЩИНА 2016, е "Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово"; а другият значим проект е изграждането на Регионално депо за неопасни отпадъци. Габрово се гордее с устойчивата си политика за повишаване на енергийната ефективност на сградите както на тези с обществено предназначение, така и на многофамилните жилищни сгради. Прочетете за вече реализираното в това отношение в обществени и многофамилни жилищни сгради.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top