Община Благоевград спечели проект за интелигентни поливни системи

22.05.2017, Брой 3/2017

 

Пет интелигентни поливни системи с пет сонди ще бъдат изградени в Благоевград в рамките на проект “LYSIS - Съвместни действия за разработването и прилагането на нови технологии за оптималното управление на водните ресурси в градската среда”. Инвестицията е на стойност 1 743 038,30 лв., а изпълнението е разпределено между 5 партньора.

С изпълнението на проекта ще се представи и популяризира значението на новите интелигентни технологии в управлението на градските водни ресурси. Петте интелигентни поливни системи ще бъдат монтирани в ж.к. “Запад”, ж.к. “Струмско” и парк “Бачиново”, като е предвидено и облагородяване на пространството около тях.

За изпълнението община Благоевград ще си сътрудничи с община Драма, Република Гърция, която е и водещият партньор по проекта, както и с община Павлос Мелос, Република Гърция, Солунския университет “Аристотел” и НПО “Активни младежи”.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжкаФирмени статии

Perkin Elmer предлага ефективна работа при минимални разходи за анализ и поддръжка

Постоянно променящите се регулации и появата на нови замърсители са предизвикателства за лабораториите, в които се извършва анализ на води. Следенето на характеристиките на водата е пряко свързано с качеството на храната и здравето на хората.

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатитеФирмени статии

Апаратите за анализ на води на Velp Scientifica и Mettler Toledo осигуряват точност и повторяемост на резултатите

Медицинска Техника Инженеринг, чрез запазената си търговска марка Лабораторна Техника Инженеринг (ЛТИ), предлага на българския пазар широка гама от апарати за анализ на повърхностни, питейни и отпадъчни води на водещите производители в областта Velp Scientifica и Mettler Toledo.Специалистите от Velp Scientifica са разработили BOD EVO Sensor, който предлага най-удобния начин за автоматично получаване на надеждни резултати при анализа на БПК.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top