Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

05.12.2023, / Фирмени статии /

  • Нов онлайн барометър позволява извършването на мониторинг на зелената дигитализация в България

 

Използването на цифрови решения от бизнеса и в дома отговаря за между 8 и 10% от потреблението на енергия и за между 2 и 4% от емисиите на парникови газове. Зелената дигитализация е свързана с въвеждането на цифрови технологии, които допринасят за постигането на въглеродна неутралност, т.е. не черпят повече енергия, отколкото спестяват.

За да може предприятията и организациите в България да определят нивото си на зелена дигитализация, е разработена онлайн платформа с вграден в нея барометър.

Онлайн инструментът е разработен на базата на около 300 показателя и 6 индекса, измерващи интензитета на дигитализация, прилагането на зелени решения, интернационализацията, развитието на човешките ресурси, иновационната дейност и други фактори на конкурентоспособност, които широко се използват в икономическата наука и практика. За да бъде прецизиран барометърът, през 2023 г. бяха проведени три национално-представителни проучвания сред приблизително 1000 български предприятия.

Барометърът позволява определянето на нивото на зелена цифровизация на компаниите в различни сектори на икономиката в зависимост от тяхната специфика. С помощта на статистическо моделиране и техники от областта на машинното самообучение са изведени 8 ключови индикатора, които с висока прецизност могат да определят степента на зелена дигитализация.

Барометърът е ефективно решение, което може да бъде полезно на предприятията, на браншовите организации и на държавните институции, които формулират политики и мерки в тази област.

Използването на барометъра ще подпомогне бързото ориентиране на ръководителите на предприятията и организациите по отношение на това как се справят и къде са позиционирани по отношение на зелената дигитализация. Целта е да се повиши нивото им на информираност и да бъдат насърчени да изготвят последващ детайлен анализ на всички свои бизнес дейности, за да планират подобрения.

Платформата е със свободен достъп и може да бъде намерена на следния интернет адрес: https://go-green-barometer.ltu.bg

 

Настоящата публикация е създадена по проект BMP2/2.2/5129748/2021 "Зелена енергия за изчислителните системи" (GO_GREEN), финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество "Балкани – Средиземно море 2014 – 2020", съфинансирана от Европейския съюз и държавни средства от участващите държави. Цялата отговорност за настоящата публикация е на Лесотехническия университет и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз, на участващите страни, на Управляващия орган и на Съвместния секретариат.

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартираФирмени статии

Ecomondo 2023 с +15% посещаемост: екологичният преход стартира

На площ от 150 000 кв. м в продължение на четири интензивни дни на бизнес срещи бяха разположени щандовете на над 1500 изложители – с 10% повече спрямо миналата година. Дигиталното участие също нарасна чрез B2B приложението GreentechInsights, което регистрира 600 хиляди разглеждания на изложителски профили.

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективностФирмени статии

Компактните инвертори на Mitsubishi Electric: най-високият стандарт за надеждност и ефективност

Освен с характерния за портфолиото честотни инвертори на Mitsubishi Electric компактен дизайн новите стандартни регулатори от гамата FR-D 700 се открояват с опростена и безопасна работа, усъвършенствани работни характеристики и широки функционални възможности. 

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния секторФирмени статии

Дългогодишен експертен опит в реализацията на мащабни проекти във водния сектор

Поемайки предизвикателствата на нови проекти, компанията се стреми да следва световните норми в опазването на околната среда, както и тенденциите за енергийна ефективност и екологична целесъобразност на работа.

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния секторФирмени статии

Ехнатон е надеждният доставчик на широка гама услуги и продукти за водния сектор

Ехнатон помага на клиентите си да намалят водния си отпечатък чрез оптимизиране на процесите и мониторинг, което същевременно води до генериране на значителни икономии на енергия и понижена консумация на химикали.

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в ПакистанФирмени статии

Ехнатон с успешен инженерингов проект за автоматизация на локални пречиствателни станции в Пакистан

В сътрудничество с фирма Електроинвент Ехнатон разработва и въвежда в експлоатация PLC и HMI софтуер за управление на над 120 локални пречиствателни станции за питейна вода в районите на Хавалпур, Бахавалпур, Бхавалнагар, Рахим Яар Кан и Лодран – Пакистан.

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в РиминиФирмени статии

Кръговата икономика премина през Ecomondo 2021 в Римини

За шеста поредна година Експо Бизнес Партнерс, в ролята си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира делегация от 10 български фирми, заинтересовани от въвеждането на машини и технологии, свързани с кръговата икономика.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top