РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: НИК - 21 - Мечев

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НИК - 21 - Мечев

 

съдържание на рекламата

"Европейска техника на световно ниво Европейска техника на световно нивo FLEXIM GmbH - Ултразвукови разходомери: стационарни и преносими, за тръби от 6 до 6 500 мм. PoWoGaz – PL - Водомери - DN 15 – 500 mm Визуално и импулсно отчитане H. Sewerin – DE - Апаратури за: Откриване на течове от водопроводи Локализиране трасета на проводи и кабели Газдетектори и газанализатори за биогазове и CH4, CO2, O2, H2S, CO, H2S/CO, C3H8, C9H20, C2H6 фреон и амоняк. Услуги - локализиране: течове от водопроводи; трасета на проводи и кабели ""НИК-21- МЕЧЕВ"" ЕООД - 7200 гр. Разград, бул. ""България"" № 52, вх. В, ап. 23, тел./факс 084 661 431, e-mail:nik@nik-21mm.com, www.nik-21mm.com "