Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

06.12.2022, Бизнес / Отпадъци

  • Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

Бизнес

 

Как да се справим с пластмасовите отпадъци, които генерираме, е въпросът, който индустрията за управление на отпадъци си задава много преди пандемията да доведе до отделянето на още повече отпадъци от очакваното. Един от вариантите може да бъде химичното рециклиране, но повечето експерти не смятат тази опция за икономически целесъобразна. Организацията Alliance to End Plastic Waste (Алиансът) поръча проучване на Eunomia Research & Consulting, разглеждащо в детайли пиролизата.

Докладът "Насоки за качеството на суровините за пиролиза на пластмасови отпадъци" предоставя 9 изисквания за суровинните материали, подходящи за пиролиза. Пиролизата е процес на разлагане на пластмасови отпадъци при високи температури в отсъствието на кислород до получаването на пиролизно масло, което може да се използва за производството на нови пластмаси като заместител на изкопаемите суровини. Процесът може да се приложи за трудните за рециклиране гъвкави полиетилен (PE) и полипропилен (PP). По този начин пиролизата ще допълни процесите на механично рециклиране, които са с фокус повече върху твърдите пластмаси.


› РекламаЗа пиролизата обаче са необходими добре сортирани, чисти суровини, състоящи се от около 85% PE и PP. Препоръчва се влагосъдържание от около 7%. Индикативните прагове за замърсители също не трябва да превишават 15% общо, като за различните категории следва да бъдат определени отделни ограничения. Необходимостта от устойчиви системи за сметосъбиране и сортиране на отпадъците, които да позволят доставката на качествени суровини както за химичното, така и за механичното рециклиране като част от кръговата икономика, също е подчертана в проучването. В допълнение, не всички опаковки са подходящи за пиролиза, например многокомпонентните филми. Преодоляването на този проблем ще наложи по-кръгов дизайн и преход към многокомпонентни или по-прости филми, които ще отговорят на горните изисквания, се казва в доклада."Подобряването на познанията ни за изискванията към суровините за пиролиза може да подпомогне на индустрията да разбере как химичното и механичното рециклиране могат да се допълват. Заинтересуваните групи – от производители на опаковки до правителствени агенции, се вълнуват от потенциала на химичното рециклиране да добави ново измерение в рециклирането на пластмасови отпадъци, като се очаква, че технологиите все повече ще допълват усъвършенстваното механично рециклиране. Надяваме се този доклад да послужи като отправна точка за дискусии между операторите на пиролизни процеси и доставчиците на материали по отношение на типа рециклиращи системи и суровините, които трябва да бъдат разработени", коментира Мартин Тикнър, главен съветник в Центъра за технологични решения към Алианса.


 

"До голяма степен има насоки за спецификациите за механично рециклиране, въпреки че крайните спецификации винаги са предмет на договаряне между купувача и продавача. Спецификациите за пиролиза, които получихме в резултат на проучването, са насочващи, като технологичните доставчици и операторите, с които се консултирахме, имаха малко по-различни изисквания", каза Сара Едуардс, директор на Eunomia Research & Consulting. "Тъй като проучването бе с фокус върху пиролизата, е важно да се отбележи, че съществуват и други усъвършенствани технологии за рециклиране. С увеличаване на целите за рециклиране, доброто разбиране на спецификациите за пластмасите, които могат да бъдат третирани и чрез други методи, ще бъде критично важно за организациите по сортиране и механично рециклиране на отпадъци."

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисииБизнес

ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

С включването на инсинераторите в ETS компаниите ще са задължени да закупуват емисионни кредити за всеки тон въглероден диоксид, който те отделят при третиране на битови и промишлени отпадъци. Очаква се този допълнителен разход да насърчи предотвратяването на генерирането на отпадъци и рециклирането им, което ще стане по-конкурентоспособно от изгарянето.

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часаИновации

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часа

Откритието може да реши един от най-наболелите екологични проблеми – какво да се прави с милиардите тонове пластмасови отпадъци, натрупващи се в депата и замърсяващи почвите и водите.

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъцитеБизнес

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

Обществената консултация ще продължи до 16 август т. г. и ще се фокусира върху следните области: предотвратяване (включително редуциране на хранителните отпадъци), разделно събиране, отпадъчни масла и текстил и прилагане на йерархията за управление на отпадъците и на принципа "замърсителят плаща".

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.

INTERFORST 2022 демонстрира технологии за бъдещето на дървопреработкатаСъбития

INTERFORST 2022 демонстрира технологии за бъдещето на дървопреработката

Организаторите от Messe Muenchen, подчертават, че това, което отличава INTERFORST от другите търговски панаири, е именно фактът, че покрива цялата верига на стойността. Най-добрият пример е секторът на дървопреработката, в който е съсредоточена дейността на редица добре познати доставчици.

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълноБизнес

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top