РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Мева България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мева България

 

съдържание на рекламата

МЕВА-БЪЛГАРИЯ ЕООД
София, ул. “Челопешко шосе” № 12
тел. 02/ 841 10 50; 841 10 51
факс: 02/ 841 10 54;
e-mail: meva.bul@meva.eu
www.meva-bg.com

Съдове за отпадъци
Гориво-смазочно стопанство
Складиране
Производствено оборудване
Манипулационна техника
Градски инвентар
Дихателна техника
Газови уредби на ПБ, хоби

Пълният каталог може да видите на
www.meva-bg.com