РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Метром България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Метром България

 

съдържание на рекламата

"Световен лидер в производството на прецизни инструменти за химически анализ • Tитруване: потенциометрично и Karl Fischer • Волтаметрия • Йонна хроматография • рН, йон метри и кондуктометри • Инструменти за измерване на стабилност • NIR и RAMAN спектроскопия • on-line анализатори • Потенциостат / галваностати За повече информация относно продуктите, посетете www.metrohm.com Метром България ЕООД, София, ул. Чипровци 12, тел. 02/9534064, office@metrohm.bg Метром България"