РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Лойдс Регистър ЕМЕА Клон

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Лойдс Регистър ЕМЕА Клон

 

съдържание на рекламата

"ISO 50001 ЦЕЛИ ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПОДОБРЕНИЯ ВЪВ ВАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: • Подобряване на енергийната ефективност • Намалени разходи и в тази връзка повишаване на конкурентноспособността • Подобрено представяне във връзка с околната среда, увеличена производителност и съответствие с нормативните изисквания • Прозрачност и улеснен обмен на информация във връзка с използването на енергийни ресурси • Намаляване на риска и увеличаване на сигурността по отношение наличието на енергийни източници • Възможно интегриране на системата за управление на енергията с вече въведени стандарти за управление като ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000 и ISO 27001. • Създаване на рамка за насърчаване на енергийната ефективност по цялата верига на доставките "