РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Lloyd’s Register EMEA branch

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Lloyd’s Register EMEA branch

 

съдържание на рекламата

"Одитори, които виждат къде можете да намалите риска и да подобрите ефективността “Одиторите от LRQA оцениха рисковете ни в цялостна перспектива. Оценките им бяха фокусирани върху приоритетите на нашия бизнес, което допринесе за максимално увеличаване на цялостната печалба на Total” Tom N.M Schockaert, Генерален Мениджър на Total Raffinaderij Nederland N.V Обучение, което фокусира дългосрочни възможности за Вашия бизнес “Обучението, проведено от LRQA, осигури добър баланс между теория и практическото й приложение. Включването на всички делегати в него е един от най-положителните аспекти на обучението” Maren Stiller, Siemens AG Свържете се с нас на: T (02) 818 7800 F (02) 818 7802 sofia@lr.org www.lrqa.bg"