РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Lindner Recycling

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Lindner Recycling

 

съдържание на рекламата

САМО КЛИЕНТИТЕ НА ЛИНДНЕР MOГАТ ДА КАЖАТ ТОВА:
ЩЕ ИЗЦЕДЯ ВСИЧКО ОТ ТOВА.

Герхард Циенбергер
Технически Директор
Заубермахер АД
Австрия

Като например един милион тона висококалоричен ЕВS-материал от смесени
твърди отпадъци от бита и търговския сектор. Това е внушителното количество
за „TермоТийм“, което e напуснало лентите на пуснатата в експлоатация през
2003 година инсталация с дробилки на Линднер за производството на EBS-
материал. Научете повече на: www.l-rt.com.