РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Лабтех

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Лабтех

 

съдържание на рекламата

Labtech
www.labtech-bg.com

Представител на лидерите в
измервателните технологии

Като представител на WTW и Теsto за България,
Лабтех предлага пълната гама оборудване,
включващo апаратура за непрекъснат
и лабораторен анализ на отпадни,
питейни и чисти води, уреди за
измерване на температура, влага,
налягане, уреди за газови анализи.

4000 Пловдив, ул. Иван Андонов 13
тел.: (032) 26 86 27, факс: (032) 24 24 10, e-mail: labtech@mbox.contact.bg