Клиентите на Овергаз са спестили 430 000 т вредни емисии през 2013 г.

28.02.2014, Брой 1/2014

 

Битовите и индустриалните клиенти на Овергаз в цялата страна са спестили 430 000 т вредни и парникови емисии през 2013 г., отчетоха от дружеството. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици са с 22 000 т по-малко, а концентрацията на въглеродния диоксид е намалена с 406 000 т.

Най-осезаема промяна в качеството на въздуха се наблюдава в районите, където домакинствата са заменили нафтата, дървата и въглищата, а предприятията са преминали от мазут към природен газ.

Клиентите на Овергаз Изток са спестили най-много емисии на атмосферата - 126 000 т. След тях се нареждат абонатите в София, Банкя и Божурище с общо спестени 124 000 т, Северна България - над 105 000 т, Западна България - близо 44 000 т и Южна България - над 28 000.

Според Овергаз за последните 13 години газификацията, извършена от компанията, е спестила над 4 млн. т емисии въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕСБизнес

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

Четири наредби, с които се постига съответствие между националните и европейските изисквания в областта на емисиите парникови газове, бяха приети в края на месец август т.г.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Промишлена газопроводна инфраструктураТехнически статии

Промишлена газопроводна инфраструктура

За да се посрещне нарастващото търсене на природен газ, съществуващата инфраструктура трябва да бъде разширена, като бъдат изградени нови газопроводи и инсталации за преработка. От статията може да научите повече за процесите и оборудването в съоръженията за пречистване, втечняване и компресиране на природен газ.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.

Технологии за третиране на отпадъци от пластмасаТехнически статии

Технологии за третиране на отпадъци от пластмаса

Методите за превръщане на отпадъчната пластмаса в гориво се определят от вида на материала и свойствата на другите отпадъци, които могат да бъдат използвани в процеса, а ефективната преработка се обуславя от подходяща технология, отговаряща на местните условия.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2019 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top