Клиентите на Овергаз са спестили 430 000 т вредни емисии през 2013 г.

28.02.2014, Брой 1/2014

 

Битовите и индустриалните клиенти на Овергаз в цялата страна са спестили 430 000 т вредни и парникови емисии през 2013 г., отчетоха от дружеството. Благодарение на газификацията вредните газове и праховите частици са с 22 000 т по-малко, а концентрацията на въглеродния диоксид е намалена с 406 000 т.

Най-осезаема промяна в качеството на въздуха се наблюдава в районите, където домакинствата са заменили нафтата, дървата и въглищата, а предприятията са преминали от мазут към природен газ.

Клиентите на Овергаз Изток са спестили най-много емисии на атмосферата - 126 000 т. След тях се нареждат абонатите в София, Банкя и Божурище с общо спестени 124 000 т, Северна България - над 105 000 т, Западна България - близо 44 000 т и Южна България - над 28 000.

Според Овергаз за последните 13 години газификацията, извършена от компанията, е спестила над 4 млн. т емисии въглероден оксид и диоксид, серни и азотни оксиди, летливи вещества и прах.

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Екологични практики и технологии в минно-добивната промишленост

Mинната индустрия може да стане по-устойчива чрез разработването и внедряването на практики, които ограничават въздействието на минно-добивните дейности върху околната среда. Тези практики включват мерки като намаляване консумацията на вода и енергия, свеждане до минимум на нарушаването на терени и генерирането на отпадъци, предотвратяване на замърсяването на почвата, водите и въздуха на площадките и осъществяването на успешно закриване и рекултивация след преустановяване на дейността.

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕСБизнес

Синхронизираха четири наредби за парниковите емисии с изисквания на ЕС

Четири наредби, с които се постига съответствие между националните и европейските изисквания в областта на емисиите парникови газове, бяха приети в края на месец август т.г.

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?Технически статии

Как се отразява пандемията върху сектор Отпадъци в Европа?

Съгласно насоките на Световната здравна организация и други здравни институции отпадъците от заразени с COVID-19 лица, карантинирани у дома, трябва да се смятат за опасни (инфекциозни) и да се обезвреждат като такива. На практика обаче в много европейски държави от местните власти се изисква тези отпадъци да се третират като смесени битови отпадъци, за които се прилагат специфични мерки за безопасност при събирането им.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.

Промишлена газопроводна инфраструктураТехнически статии

Промишлена газопроводна инфраструктура

За да се посрещне нарастващото търсене на природен газ, съществуващата инфраструктура трябва да бъде разширена, като бъдат изградени нови газопроводи и инсталации за преработка. От статията може да научите повече за процесите и оборудването в съоръженията за пречистване, втечняване и компресиране на природен газ.

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленостТехнически статии

Управление на отпадъци от целулозно-хартиената промишленост

Всяка година от целулозно-хартиеното производство в ЕС се генерират близо 11 млн. т отпадъци, включващи дървесни остатъци, различни видове утайки и пепели. Кои са най-подходящите методи за оползотворяването и обезвреждането им, четете в статията.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top