РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Интертех Аутомейшън

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интертех Аутомейшън

 

съдържание на рекламата

"ЦЯЛОСТНА ГАМА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ И РЕШЕНИЯ ЗА ВЪГЛИЩНИ ЦЕНТРАЛИ DeNOx решения на Endress + Hauser Благодарение на високотехнологичните си решения за намаляване и преработка на NOx емисии, както и цялостната гама измервателни уреди, Endress + Hauser е водещ доставчик в българската енергетика. ИНТЕРТЕХ АУТОМЕЙШЪН ООД София 1766, жк. Младост 4, Бизнес парк София, сграда № 2, ет. 5 тел.: 02/9769 666, факс: 02/9769 660, service@intertech-automation.com"