РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Хрома

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хрома

 

съдържание на рекламата

"АНАЛИТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ОСНОВНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ВОДИ Токсични елементи Живак Минерален състав Летливи съединения Полу-летливи съединения Въглеводороден индекс Карбамати Специационен анализ Токсини ОСНОВНИ ТЕХНИКИ Пробоподготовка Атомна абсорбция ICP-OES ICP-MS Газова хроматография Хедспейс пробоподаване Течна хроматография Масспектрометрия (LC-MS, LC-MS/MS, GC-MS) Инфрачервена спектроскопия UV/Vis спектроскопия Avio™ 200 ICP-OES QSight 220 Dual Source LC-MS/MS Хрома ООД: София 1750, ж.к. Младост 1, бл. 3А, офис 2, тел: 02 952 03 01, 02 952 62 93, факс: 02 952 37 84, e-mail: chroma@spnet.net www.chroma-bg.com "