РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Хобас България

27.05.2013, Брой 1/2013

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хобас България

 

съдържание на рекламата

"HOBAS произвежда с грижа към околната среда Като производител на тръбопроводни системи от стъклопласт HOBAS има за цел да предотвратява замърсяването на околната среда през всяка отделна фаза на жизнения цикъл на продукта. За целта системно се анализират потенциалните възможности на продуктите на HOBAS за оказване на влияние върху околната среда. Използва се методът за оценка на жизнения цикъл от добива на суровини през производството до транспортирането и монтажа на тръбопроводните системи. Дизайн на тръбите и суровини Продуктите на фирма HOBAS се произвеждат в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно се подлагат на строг качествен контрол. Производство Най-важният приоритет е свеждане до минимум на използваните ресурси и на количеството отпадъци. Количеството на материала, използван през фазите на производство, е контролирано изключително прецизно от производствените съоръжения, снабдени с апаратура за електронно проектиране. Освен това голяма част от топлинната енергия се рециклира. Приложение на тръбите HOBAS Тръбите HOBAS имат относително ниско тегло и в сравнение с тръби, произведени от други суровини, и по-малко съотношение между външен и вътрешен диаметър. При транспорт тръбите могат да се вложат една в друга, което води до по-ниски СО2 емисии и до по-ниски транспортни разходи. Дългият им експлоатационен живот, както и устойчивостта на корозия и абразия, осигуряват дългосрочна и надеждна употреба при същевременно минимални разходи по поддръжка. HOBAS постоянно предприема мерки за подобряване съвместимостта на продуктите с околната среда на всички нива по веригата на доставка. За целта в момента HOBAS работи съвместно с други производители на тръбопроводни системи от изкуствени материали върху Европейска декларация за защита на околната среда (EPD) за тръбопроводите от пластмаси. Този стандарт предоставя подробна екологична информация за жизнения цикъл на продукта и дава възможност за сравнение на отделните продукти. Подобрява се прозрачността на пазара и за в бъдеще се дава възможност на клиенти и партньори на HOBAS да сравняват и избират продуктите и производителя спрямо различни екологични критерии. • При изграждането на канализация за отпадъчни води в защитената територия Хексбахтал, Австрия, трябва да се следват строгите екологични ограничения. Тръбопроводите HOBAS, монтирани по метода на микротунелиране, оказват минимално въздействие върху флората и фауната в резервата. • В завода на Linz AG за изгаряне на отпадъци тръбопровод HOBAS с дължина от 650 м и DN 1200, монтиран по протежение на стоманена конструкция, осигурява надежден и екологично съобразен транспорт на отработения въздух от склада за гориво до електроцентралата. •За да могат непречистените води да преминат през пречиствателна станция преди да се влеят в река Вистула, Варшава, бе инсталиран по метода на микротунелиране тръбопровод HOBAS DN 3000. Този метод спести общо 376,734 тона CO2, които биха били изразходвани, ако тръбопроводът бе монтиран в открит изкоп. Благодарение на гладката вътрешна повърхност на продуктите HOBAS отпадна необходимостта от скъпи водни помпи. Околната среда бе пощадена. • При изграждането на ново пристанище за фериботи в град Задар, Хърватска, бе монтиран тръбопровод HOBAS с дължина 7 км DN 300 до 1400 и около 200 HOBAS шахти с цел отвеждане на отпадъчните и дъждовни води. Не са много материалите, които са в състояние да устоят на трудните условия по адриатическото крайбрежие (морска вода; канализационна мрежа, частично под трамвайно трасе; монтиране на тръби под водата, както и монтаж на повърхността). HOBAS постигна забележителен успех, оставяйки туризма, риболова и корабоплаването необезпокоявани. ХОБАС България ЕООД ул. Г. С. Раковски 100, 1000 София, България Тел.: +359.2.986 98 36; Факс: +359.2.987 30 43 Email: hobas.bulgaria@hobas.com "

 

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

Търговският съветник в посолството на Австрия в България говори за възможностите за съвместна реализация на проекти между ...

Предстои третото издание на RENEXPO South-Expo Europe

... В тазгодишното издание се очакват изложители от страните Австрия, България, Дания, Германия, Унгария, Италия, Полша, Испания, ... експерти от Румъния и Европа. Неин спонсор е HOBAS. Конференцията за Енегрийна ефективност в строителството, пасивните ...

Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

 

АБОНИРАЙ СЕ БЕЗПЛАТНО СЕГА

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Рекултивация на депаТехнически статии

Рекултивация на депа

С появата на нови, по-екологосъобразни и ресурсно ефективни технологии за обезвреждане, процентът на отклоняваните от депата отпадъци нараства все повече. В резултат на това, както и на запълване на капацитета им, тези съоръжения следва да бъдат закрити и рекултивирани. Процесът на рекултивация обикновено включва два етапа – технически и биологичен. Какви са основните етапи при закриване на депа за битови отпадъци? Статията представя спецификите при изграждане на изолиращ екран, управление на инфилтрата и сметищния газ.

Ръкавни филтриТехнически статии

Ръкавни филтри

Широко използвани в химическия сектор, хранително-вкусовата и млекопреработвателната промишленост, при обработката и изгарянето на отпадъци, в големи горивни инсталации, в металургичната, керамичната и стъкларската индустрия... Статията представя видовете, работните параметри и приложенията на тези важни за производствения процес компоненти.

Системи за дифузна аерацияТехнически статии

Системи за дифузна аерация

Обикновено с формата на диск, тръба или пластина, въздушният (мембранният) дифузор е безценен при преноса на въздух, а с това и на кислород, в битови или производствени отпадъчни води. Днес системите за дифузна аерация се класифицират въз основа на физическите характеристики на оборудването. Те могат да бъдат групирани в три категории: порьозни (за фини мехурчета), непорьозни (за едри мехурчета) и други дифузорни устройства.

Технологични тенденции в областта на пречистването на водиТехнически статии

Технологични тенденции в областта на пречистването на води

За да се отговори на новите предизвикателства, се разработват, тестват и прилагат редица нови технологии за третиране на отпадъчни води, които позволяват да се постигне съответствие както с настоящите, така и с очакваните бъдещи изисквания.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2017 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top