РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Хобас България

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Хобас България

 

съдържание на рекламата

"HOBAS произвежда с грижа към околната среда Като производител на тръбопроводни системи от стъклопласт HOBAS има за цел да предотвратява замърсяването на околната среда през всяка отделна фаза на жизнения цикъл на продукта. За целта системно се анализират потенциалните възможности на продуктите на HOBAS за оказване на влияние върху околната среда. Използва се методът за оценка на жизнения цикъл от добива на суровини през производството до транспортирането и монтажа на тръбопроводните системи. Дизайн на тръбите и суровини Продуктите на фирма HOBAS се произвеждат в зависимост от изискванията на клиента. Предотвратяването на замърсяване на природата се осъществява с помощта на сертифицирана система за управление на околната среда. Старателно подбраните суровини постоянно се подлагат на строг качествен контрол. Производство Най-важният приоритет е свеждане до минимум на използваните ресурси и на количеството отпадъци. Количеството на материала, използван през фазите на производство, е контролирано изключително прецизно от производствените съоръжения, снабдени с апаратура за електронно проектиране. Освен това голяма част от топлинната енергия се рециклира. Приложение на тръбите HOBAS Тръбите HOBAS имат относително ниско тегло и в сравнение с тръби, произведени от други суровини, и по-малко съотношение между външен и вътрешен диаметър. При транспорт тръбите могат да се вложат една в друга, което води до по-ниски СО2 емисии и до по-ниски транспортни разходи. Дългият им експлоатационен живот, както и устойчивостта на корозия и абразия, осигуряват дългосрочна и надеждна употреба при същевременно минимални разходи по поддръжка. HOBAS постоянно предприема мерки за подобряване съвместимостта на продуктите с околната среда на всички нива по веригата на доставка. За целта в момента HOBAS работи съвместно с други производители на тръбопроводни системи от изкуствени материали върху Европейска декларация за защита на околната среда (EPD) за тръбопроводите от пластмаси. Този стандарт предоставя подробна екологична информация за жизнения цикъл на продукта и дава възможност за сравнение на отделните продукти. Подобрява се прозрачността на пазара и за в бъдеще се дава възможност на клиенти и партньори на HOBAS да сравняват и избират продуктите и производителя спрямо различни екологични критерии. • При изграждането на канализация за отпадъчни води в защитената територия Хексбахтал, Австрия, трябва да се следват строгите екологични ограничения. Тръбопроводите HOBAS, монтирани по метода на микротунелиране, оказват минимално въздействие върху флората и фауната в резервата. • В завода на Linz AG за изгаряне на отпадъци тръбопровод HOBAS с дължина от 650 м и DN 1200, монтиран по протежение на стоманена конструкция, осигурява надежден и екологично съобразен транспорт на отработения въздух от склада за гориво до електроцентралата. •За да могат непречистените води да преминат през пречиствателна станция преди да се влеят в река Вистула, Варшава, бе инсталиран по метода на микротунелиране тръбопровод HOBAS DN 3000. Този метод спести общо 376,734 тона CO2, които биха били изразходвани, ако тръбопроводът бе монтиран в открит изкоп. Благодарение на гладката вътрешна повърхност на продуктите HOBAS отпадна необходимостта от скъпи водни помпи. Околната среда бе пощадена. • При изграждането на ново пристанище за фериботи в град Задар, Хърватска, бе монтиран тръбопровод HOBAS с дължина 7 км DN 300 до 1400 и около 200 HOBAS шахти с цел отвеждане на отпадъчните и дъждовни води. Не са много материалите, които са в състояние да устоят на трудните условия по адриатическото крайбрежие (морска вода; канализационна мрежа, частично под трамвайно трасе; монтиране на тръби под водата, както и монтаж на повърхността). HOBAS постигна забележителен успех, оставяйки туризма, риболова и корабоплаването необезпокоявани. ХОБАС България ЕООД ул. Г. С. Раковски 100, 1000 София, България Тел.: +359.2.986 98 36; Факс: +359.2.987 30 43 Email: hobas.bulgaria@hobas.com "

 

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

У. Щрака: Save the Planet 2015 е отлична възможност за австрийските компании и добра отправна точка за новия програмен период

Търговският съветник в посолството на Австрия в България говори за възможностите за съвместна реализация на проекти между ...

Предстои третото издание на RENEXPO South-Expo Europe

... В тазгодишното издание се очакват изложители от страните Австрия, България, Дания, Германия, Унгария, Италия, Полша, Испания, ... експерти от Румъния и Европа. Неин спонсор е HOBAS. Конференцията за Енегрийна ефективност в строителството, пасивните ...

Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интервю с Инж. Красимир Стоянов, прокурист на ХОБАС България ЕООД, член на УС на БАВ

Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Конференцията БУЛАКВА 2009 от 27 до 28 май

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top