РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Химкомплект Инженеринг

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Химкомплект Инженеринг

 

съдържание на рекламата

"ВЛАКНЕСТИ САНИТАРНИ МАТЕРИАЛИ НАРУШАВАТ РАБОТАТА НА ПОМПИТЕ, А ВАС ОТДАЛЕЧАВАТ ОТ СЪЩЕСТВЕНИТЕ НЕЩА Решете нежеланите блокажи с новите ножове “WIPES READY™” на ДРОБИЛКИТЕ МONSTER® - ГАРАНТИРАН лесен монтаж, икономична и безпроблемна експлоатация Канализационните системи се променят – ОТГОВОРЕТЕ с ДРОБИЛКИТЕ МONSTER® Химкомплект Инженеринг АД Тел.: +359 2 822 94 51 | e-mail: market@chimcomplect-eng.bg | www.chimcomplect-eng.bg "