Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

27.08.2018, брой 6/2018 / Фирмени статии / Води

  • Хидролиа е предпочитаният ВиК партньор

Води

 

Добромир Симидчиев, изпълнителен директор на Хидролиа

Представете накратко дейността на Хидролиа на читателите на сп. Екология & Инфраструктура.
Хидролиа е инженерингова компания, която се опитва да наложи по-различен и завършен модел на работа, насочен към експлоатацията и поддръжката на ВиК активи. За разлика от повечето компании в бранша, Хидролиа предлага цялостно обслужване на своите клиенти, от обследване, през анализ, проектиране, реализация, до последваща поддръжка на изпълнените проекти. Делегирането на дейността по обслужване на ВиК активите на компанията спомага за оптимизация на разходите и редуциране на риска. Имаме и проекти, насочени към конкретен казус, които не изискват цялостен анализ и последваща поддръжка, но нашата основна цел е да убедим клиента в предимствата на дългосрочните партньорски взаимоотношения. Моделът на Хидролиа е класически пример за ВиК оператор, с тази разлика, че нашата услуга е насочена към частните клиенти.

Какъв е клиентският профил на Хидролиа? С какви ползи е свързан изборът на вашите услуги?
Мога да разгранича клиентите по няколко критерия. Първо, това са компании с голямо потребление на вода, която се влага директно в производството, използва се за охлаждане и др. При всички тези случаи качеството на водата е от ключово значение както на входа, така и на изхода на производствения процес.
Второ, това са големи корпоративни компании със западен модел на управление, които имат ясно дефинирани и оценени рискове в своята дейност. Независимо от профила на нашите клиенти, ние се стремим да бъдем достатъчно адаптивни и да отговорим адекватно на техните нужди.
Инвестираме много време и усилия, за да анализираме текущите процеси и да предложим оптимизациите, които не са очевидни и ще доведат до стойностни експлоатационни подобрения. Това води след себе си и синергичния ефект от стесняване на разходите и понижаване на риска, видим при нашите клиенти в 80-90% от реализираните проекти.

Разкажете повече за някои интересни успешно реализирани и настоящи проекти.
Хидролиа вече разполага със сериозна клиентска база, но ще спомена само някои от клиентите, чрез които най-добре да характеризирам различните ни типове проекти. С Каменица подписахме дългосрочен договор за експлоатация и поддръжка на пречиствателните им станции в гр. Хасково. Още на ниво проучване успяхме да дефинираме възможните оптимизации в процеса на пречистване на водите и двете компании съвместно реализираха инвестицията, която от своя страна доведе до много бързи резултати, изразяващи се в спестяване и стабилизиране на процеса.
Друг наш клиент е Шел-България, и по-скоро техният глобален фасилити мениджмънт CBRЕ, с който подписахме договор за текуща експлоатация на няколко пречиствателни станции.
Настоящ проект, който в момента реализираме съвместно с една от най-големите немски real estate инвестиционни компании – Lindner, е строящият се в с. Лозен (до София) нов комплекс Residential Park. С тях реализираме класически DBO (design, build, operate) договор – проектираме, изграждаме и експлоатираме съоръжението за известен период от време. Подобни проекти реализираме с IKEA и един голям свинекомплекс на българското Черноморие.
Като пример за обикновен инвестиционен проект, без ангажимент за последваща експлоатация, е този с ROCA, където клиентът сам ясно дефинира целта.
Друг наш проект, който в момента изпълняваме със SKF, е пример, при който клиентът знае, че има нужда от пречиствателна станция, но не е сигурен каква технология трябва да се използва, както и какво е водното количество. В този настоящ проект реализираме цялостен анализ за проектиране и изграждане на съоръженията.

Какво включва стратегията Ви за развитие? Планирате ли разширение на дейността си извън България?
Стратегията ни за развитие е насочена към разширяване на дейността ни в България и едва след като наложим Хидролиа като успешен бранд ще се насочим към чужбина. Тук до известна степен изоставаме от първоначалния ни план, поради предизвикателствата, които срещаме при утвърждаването ни като водещ ВиК партньор в България, който налага нов начин на мислене за подобряване на дългосрочните перспективи.

 

 

 

 Hydrolia-logo

ХИДРОЛИА АД
тел: +359 2 426 2246
e-mail: office@hydrolia.bg
www.hydrolia.bg

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИКФирмени статии

ЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК

Това е постигнато с внедрената в производството иновативна система за автоматизирано пълнене и вадене на ядра от пенолатекс, включваща два робота за пълнене на форми, всеки от които в комплект с раздвижени форми за производство на ядра за матраци и за възглавници, и съоръжение за автоматично изваждане на ядрата.

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в РиминиФирмени статии

Ecomondo и Key Energy 2020 ще се проведат от 3 до 6 ноември в Римини

Двете изложения имат ключова роля благодарение на инструментите, предоставящи достъп до високите постижения под формата на семинари и конференции, разработени от Научния комитет на Ecomondo, под ръководството на проф. Фабио Фава, както и на този на Key Energy, воден от проф. Джани Силвестрини – технически директор на Kyoto Club.

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020Фирмени статии

Последно поколение машини за рециклиране и системи за мониторинг на качеството на въздуха на seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21% от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители.

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtecФирмени статии

Чистота на въздуха и оползотворяване на отпадъци – в центъра на seeSUSTAINtec

За първи път темата за чистотата на въздуха ще заеме централно място и компании, работещи в тази област, ще имат възможност да презентират своите продукти в направленията: отделяне на замърсители, разделяне на вредни газове, емисии от транспорт, индустриални въздухопочистващи системи, контролно-измервателна апаратура и др.

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноемвриФирмени статии

Платформата за зелена икономика Ecomondo се завръща в Римини от 5 до 8 ноември

Фокусът на Ecomondo 2019 ще се насочи към някои приоритетни теми в сектора, сред които е увеличаване присъствието на глобални компании от управлението на отпадъците, включване на нови компании, прилагащи кръгов подход, разширяване на веригата на биоикономиката с акцент върху органичния сектор и интегрираните биорафинерии, екодизайн и нови материали, Индустрия 4.0 IoT/ITC, нискоемисионен транспорт, енергийна ефективност, развитие на зоната за комунални услуги, раздел за рекултивация на замърсени терени и преустройство на територии.

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?Фирмени статии

Кои са иновациите в управлението на отпадъците през тази година?


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2020 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top