Гуга-92 предлага ефективни озон генератори за всякакви приложения

29.03.2016, Брой 2/2016 / Фирмени статии / Води

  • Гуга-92 предлага ефективни озон генератори за всякакви приложения

Води

 

В миналия брой бе разгледан озонът и неговото приложение в редица области. Едно от основните му качества е неговата химическа нестабилност. Озонът се разпада до кислород и страничните продукти от неговата употреба, в повечето случаи, също се разпадат до безопасни и широко разпространени в природата вещества – кислород, въглероден диоксид, азот, вода.

От една страна, поради тази характеристика на озона употребата му е екологосъобразна, но от друга - прави невъзможно съхранението и транспортирането на озон до местата, където ще се използва.

Следователно, за да ползваме озон, трябва да си го произведем на място. За целта са необходими кислород, генератор на озон и сравнително малко енергия.
Набавянето на големи количества кислород може да се окаже проблем , както и останалите 78% азот в атмосферата. При производството на озон по метода, наречен “Корона-ефект”, т. е. чрез прекарването на кислород между два електрода с високо напрежение между тях (2-3 kV) част от кислородните молекули се прегрупират и се образува озон.Освен него се получават и малки количества азотен триоксид NO3, който реагира с влагата във въздуха и с водата (ако ще се разтваря във вода) и като страничен продукт се образува азотна киселина. От особено значение е влажността на въздуха. Колкото по-сух е той, толкова количеството на азотния триоксид е по-малко.

Предлаганите от фирмата озонови генератори за промишлени цели са снабдени с въздушни филтри на входящия въздух, които абсорбират влагата, а също така извършват и механично филтриране на въздуха за предпазване на газоразрядните тръби. Моделите осигуряват регулиране на количеството произвеждан озон и на неговата концентрация, като по този начин позволяват фина настройка на процеса.

Всички генератори използват метода “Корона-ефект”, като за по-ефективна работа в процеса се използва променливо напрежение с честота 8-10 kHz.Генераторите от серия “OZ” използват атмосферен въздух. В случаите, когато се изисква постигането на по-висока концентрация на изходящия озон и за избягване на образуването на азотни оксиди, може да се захранват от източник на кислород – кислородни бутилки или централизирана система за подаване на кислород.

Генераторите от серията “ОТ” са снабдени с вграден кислороден концентратор, осигуряващ 90% концентрация на подавания кислород. Това им позволява да работят с атмосферен въздух и да осигуряват високо качество и концентрация на подавания озон – 60-120 mg/L, което ги прави особено подходящи в случаите, когато озонът ще се разтваря във вода, тъй като разтворимостта му е в права пропорционална зависимост от концентрацията.

 

Продуктовата гама включва генератори с производителност от 10 g/h до 500 g/h.
Серията “XF” включва преносими озонови генератори с производителност до 5 g/h, работещи с атмосферен кислород или с подаване на кислород от външен източник. Подходящи са за дезинфекция на помещения, транспортни средства, за инцидентно пречистване на малки басейни, фонтани, резервоари с питейна вода, за спа процедури и др.

Павлин Гюров, основател и управител на Гуга-92

 

 

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

 

Озон генераторите на Wedeco осигуряват максимално производство с минимален разход на енергияФирмени статии

Озон генераторите на Wedeco осигуряват максимално производство с минимален разход на енергия

Като един от най-силните окислители, озонът намира приложение в много индустриални сектори, използващи вода. Той е високоефективен при третиране на питейни и отпадъчни, морски и баластни води, избелване на целулоза и хартия и при производство на фармацевтични продукти и пречистването на отпадни води от тях, обезцветяване на води и отстраняване на микрозамърсители.

Озон генератори - част 2

"В продължение на темата, посветена на озон генераторите от брой 1/ 2016 на сп. Екология & Инфраструктура, ви представяме коментарите на фирмите Алмекс-БГ и Гуга-92.

Озон генераториТехнически статии

Озон генератори

Oзонът е широко използван за третиране на води за питейни цели поради своите отлични обеззаразявщи и окислителни свойства. Историята на приложението му в тази област започва в Ница през 1906 г.

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top