РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: ГАЕА Зелена алтернативна енергия

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ГАЕА Зелена алтернативна енергия

 

съдържание на рекламата

"ПРЕДИМСТВА НА ТЕРМИЧНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ В ЦИМЕНТОВИ ПЕЩИ: · Висока температура на изгаряне – 1450о C · Време на престой на газовете (повече от 5 сек) · Безотпадна технология (няма пепел) · Намаляване на емисиите на NOx · Намаляване на емисиите на CO2 София 1528, ул. ""Поручик Неделчо Бончев"" 6, тел.: 02 976 00 89, факс: 02 976 00 72, office@gaea.bg, www.gaea.bg"