РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Флунемерг

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Флунемерг

 

съдържание на рекламата

"„Флунемерг” ЕООД е инженерингова фирма, която от създаването си през 1993 г. е специализирана в изготвянето на цялостни технологични решения за пречистване на индустриални, битови и питейни води и течности посредством: • Омекотяване • Деминерализация • Обратна осмоза • Нано-, микро- и ултрафилтрация • Електродейонизация • UV стерилизация и озониране • Премахване на манган и желязо Оборудването и консумативите в нашата гама са производство на световно утвърдени и водещи компании в сферата на водоподготовкатa: • Йонообменни смоли, мембрани и ултрафилтрационни модули (The Dow Chemical Company; Koch Membrane Systems Inc.) • Контролери и компоненти за омекотителни инсталации, филтриращи медии (Clack Corporation) • Антискаланти, миещи препарати, биоциди, коагуланти и флокуланти за мембрани (Avista Technologies Inc.) • Филтърни дюзи и дренажни системи за питейни, процесни и отпадни води (KSH GmbH Kleemaier, Schewe & CO.) • Филтри и филтърни корпуси (Everblue S.r.l.)„Флунемерг“ ЕООД София, бул. „Васил Левски“ № 50 тел. +359 2 444 1058; GSM +359 888 528 750; +359 888 511 526 e-mail: n.alexiev@flunemerg.com, www.flunemerg.comИндустриални и битови инсталации за обработка на вода"