РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Фил Комерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Фил Комерс

 

съдържание на рекламата

"PHIL-COMMERCE 4003 Пловдив ул. Драва 10А ет. 3 моб.: 0887/ 29 55 97 0886/ 85 12 68 info@phil-commerce.com www.phil-commerce.com ПСОВ С АНАЕРОБНО ТРЕТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА БИОГАЗ в Млекопреработвателно предприятие на „Полидей -2“ , с. Домлян, Общ. Карлово „Фил-комерс Е“ ООД е представител на водеща световна фирма в областта на пречистване на отпадни води с висока степен на замърсеност и производство на значително количество биогаз. Технологията намира приложение в: • Млекопреработване • Пивоварни • Спиртоварни • Производство на хартия и др. "