РЕКЛАМОДАТЕЛИ

 

Реклама на фирма: Експо Бизнес Партнерс

 

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Експо Бизнес Партнерс

 

съдържание на рекламата

ГОЛЕМИТЕ ТЕМИ НА ЗЕЛЕНАТА И КРЪГОВА ИКОНОМИКА ВЪВ ФОКУСА
НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СЪБИТИЯ НА 22-рото ИЗДАНИЕ НА ECOMONDO

Панаир в Римини (Италия), 6 – 9 ноември 2018 г.


Европейската стратегия за пластмасите и нейното развитие; най-авангардният опит в кръговата биоикономика в страните от ОИСР и индустрията 4.0, приложена към управлението и използването на отпадъците; опазването, възстановяването и повторното използване на водните ресурси. Това са само някои от темите във фокуса на водещите прояви на следващото издание (22-ро) на Ecomondo, организирано от Italian Exhibition Group от 6 до 9 ноември 2018 г на Панаира в Римини.

Във водещите международни прояви ще участва голяма група от италиански и чуждестранни лектори от най-висококвалифицираните в различните области. Панелът е разработен от Научно-техническия комитет, така че да се осигури връзка с най-актуалните проблеми в различните развиващи се сектори на зелената и кръгова икономика.

На 7 ноември, сряда, конференцията, озаглавена How to Implement the European Strategy for Plastics in a Circular Economy (Как да внедрим Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика), си поставя за цел да даде тласък на Европейската стратегия за пластмасите, представена от Европейската комисия през февруари тази година. Тези дни станахме свидетели на първите стъпки с предложената от Брюксел забрана на сламките, клечките за уши и други пластмасови продукти.

Конференцията ще бъде насочена към аудиторията от секторите за биобазирана и биоразградима пластмаса, както и към този на традиционната пластмаса, призовани от новите предизвикателства на пазара.

Организацията е поверена на Научно-техническия комитет на Ecomondo и Legambiente съвместно с Assobioplastiche, Corepla, Federchimica, PasticsEurope Italia, Enea и Res Urbis
H2020 project

Произведеното в Европа количество пластмаса възлиза на 25,8 милиона тона всяка година, докато теглото на пластмасовите отпадъци е 49 милиона тона; рециклират се
по-малко от 40%.

На Ecomondo проектът eCircular, спонсориран от Climate-Kic и ръководен от Университета на Болоня, ще даде насоки за възможните действия за драстично намаляване на екологичната тежест на пластмасите.

В тясна връзка с темата за пластмасите проблемът с отпадъците в морските води (marine litter) се утвърждава като важна тема на Ecomondo, като за трета поредна година, съвместно с Legambiente и Enea, форумът ще предложи конференцията за предотвратяване и управление на морските отпадъци с участието на водещи международни експерти от сектора, готови да предоставят най-новите знания и опит по този въпрос.

Авангардните научни изследвания и приложението им в управлението и оползотворяването на водните ресурси е другият важен раздел на Ecomondo, със секцията Global Water Expo в тясно сътрудничество с Utilitalia. Ключовото събитие обаче, което ще се проведе за първи път в Италия и за първи път в страна от Южна Европа, ще бъде European Nutrien Event – двудневен форум, организиран на Ecomondo от Европейската платформа за устойчив фосфор (European Sustainable Phosphorus Platform), европейски орган, който съвместно с някои държави членки насърчава научните изследвания за възстановяването на фосфора като критична суровина от битовите отпадъчни води.

Индустрия 4.0 за по-голяма ефективност в управлението и използването на отпадъците ще бъде във фокуса на среща, организирана от Научно-техническия комитет на Ecomondo съвместно с Националния изследователски съвет на Италия и университетите на Сан Марино и Болоня. Роботиката и автоматизацията са от ключово значение за подобряване сортирането на отпадъците след събиране, а Internet of Things и data analytic допринасят за повече интелигентни решения в логистичните процеси.

Сред проявите, които не трябва да се пропускат, е десетото издание на Наградата за устойчиво развитие, спонсорирана от Фондацията за устойчиво развитие съвместно с Ecomondo. С наградата ще бъдат отличени най-добрите компании в разделите Води и ресурси, Устойчиво строителство и Енергия от възобновяеми източници.


За повече информация, моля, посетете https://www.ecomondo.com/

 

Expo Business Partners - Chavdar Gorchev -
Тел. + 359 899 19 09 61 - office@expobusinesspartners.net

 

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Списание ТД Инсталации: Интересът на българския бизнес към Light+Building постоянно расте

Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Списание ТД Инсталации: Интелигентните сгради и енергия - нови перспективи за бизнес и ресурсна ефективност

Състоя се уъркшоп за зеления бизнес

... енергийни източници (ВЕИ) в Интер Експо Център, София. Събитието бе организирано от Бизнес съвета на Организацията за черноморско икономическо ... и с подкрепата на Виа Експо. “Инициативата на ОЧИС за мрежа на зеления бизнес с името Emporion има за ...

 

 

 

В НОВИЯ БРОЙ

 

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от  Аква Джет 2011Фирмени статии

Разнообразни решения за почистване с вода под високо налягане от Аква Джет 2011

Високонапорната технология за почистване с вода под високо налягане предлага много и разнообразни решения. С този метод ефективно могат да бъдат отстранявани отложения от жп цистерни, реактори, резервоари, топлообменници, индустриални подове, отливки, филтърни платна. Премахването на пътна маркировка, санирането или разрушаването на бетон, почистването на кошовете на бетоносмесители е възможно с използването на водна струя под високо налягане.

MAPS - революция в автоматизационния инженерингФирмени статии

MAPS - революция в автоматизационния инженеринг

MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite) - решения за инженеринг, SCADA, HMI, управление на алармите и изпращане на отчети за намаляване на общите разходи за притежание Mitsubishi Adroit Process Suite (MAPS), разработен съвместно с партньора на Mitsubishi Electric за e-F@ctory - Adroit Technologies, е софтуерно средство за цялостно управление. Този единен интегриран пакет води потребителите през всички етапи на проектирането на процесите, инженерното проектиране, проектирането на системата за автоматизация, монтажа, пускането в експлоатация, приемането и текущото техническо обслужване; поддържа последователността и целостта в системата за автоматизация, подобрява качеството и намалява разходите.

Йонообменно пречистване на водиТехнически статии

Йонообменно пречистване на води

Запознайте се с работния принцип на йонообменния процес при третирането на води, приложимостта и предимствата на метода, както и с особеностите на различните видове йонообменни смоли.

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВПТехнически статии

Оборудване за третиране на отпадъци от ХВП

Все по-интензивното земеделие и производство на храни в световен мащаб водят до генерирането на огромни количества странични продукти и отпадъци. В случай че отделянето на отпадъчни продукти не може да се предотврати, могат да бъдат приложени технологии като компостиране, анаеробно разграждане, изгаряне и др.


Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2018 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top