ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковки

30.11.2023, Бизнес / Отпадъци

  • ЕП прие нови правила за редуциране, повторно използване и рециклиране на опаковки

Бизнес

 

Европейският парламент одобри позицията си относно нови правила за опаковките, важащи за територията на целия Европейски съюз и целящи справяне с непрекъснато растящите количества отпадъци и насърчаване на повторната употреба и рециклирането.

Освен общите цели за намаляване на опаковките, предложени в регламента (5% до 2030 г., 10% до 2035 г. и 15% до 2040 г.), евродепутатите искат да зададат специфични цели за редуциране на пластмасовите опаковки – 10% до 2030 г., 15% до 2035 г. и 20% до 2040 г.

Евродепутатите искат да се забранят много тънките пластмасови торбички за пазаруване (с дебелина под 15 микрометра), освен ако употребата им не е наложителна поради хигиенни причини или не се използват като първична опаковка за насипни храни с цел да се предотвратят загубите на храна. Те предлагат също силно да се ограничи употребата на определени опаковки за еднократно ползване, като миниатюрните опаковки за тоалетни продукти в хотелите и фолиото за опаковане на куфари по летищата.

За да се предотвратят вредните въздействия върху здравето на хората, евродепутатите искат да се наложи забрана за употреба на т. нар. "вечни химикали" (пер- и полифлуороалкилирани съединения, PFAS) и Бисфенол А в опаковки, влизащи в контакт с хранителни продукти.


› РекламаНасърчаване на повторната употреба и пълнене за потребителите

Евродепутатите целят да изяснят изискванията за опаковките за повторно използване и пълнене. Крайните дистрибутори на напитки и храна за вкъщи, като хотели, ресторанти и кафенета, трябва да предоставят на потребителите опцията да си донесат свои собствени контейнери.

 

По-добро събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки

Новите правила изискват всички опаковки да бъдат рециклируеми, като отговарят на строги критерии, които предстои да бъдат дефинирани във вторично законодателство. Предвиждат се определени временни изключения, например за опаковки за храни от дърво и восък.

Евродепутатите искат страните от ЕС да гарантират, че 90% от съдържащите се в опаковките материали (пластмаса, дърво, черни метали, алуминий, стъкло, хартия и картон) ще се събират разделно до 2029 Г."Скорошни събития в Европа, и по-специално в Белгия, отнасящи се до замърсяване на води с PFAS, са доказателство за спешната необходимост от предприемане на действия. Гласувайки в полза на забраната за "вечни замърсители" в опаковките за храни, ЕП показва, че цели да защити здравето на европейските граждани. Що се отнася до пластмасите, договорката е изпълнена, тъй като моят доклад е насочен към справяне със същината на проблема чрез задаване на по-строги цели за редуциране на отпадъците от пластмасови опаковки. Краят на опаковките за еднократна употреба обаче все още е много далеч", коментира докладчикът Фредерик Рийс (Renew, Белгия).


 

Парламентът е готов да започне преговори с държавите членки относно окончателната форма на закона, след като Съветът приеме позицията си.

През 2018 г. опаковките са генерирали оборот от 355 милиарда евро в ЕС. Той е все по-голям източник на отпадъци, като общият брой на отпадъците в ЕС се е увеличил от 66 милиона тона през 2009 г. на 84 милиона тона през 2021 г. Всеки европеец е генерирал 188,7 кг отпадъци от опаковки през 2021 г. — цифра, която се очаква да нарасне до 209 кг през 2030 г., без предприемането на допълнителни мерки.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерииБизнес

Влезе в сила нов регламент за батериите и негодните за употреба батерии

В обхвата на регламента на Европейския парламент и на Съвета попадат всички батерии, включително всички негодни за употреба портативни батерии, акумулаторни батерии за електрически превозни средства, индустриални батерии, стартерни акумулаторни батерии (използвани предимно за превозни средства и машини) и батерии за леки транспортни средства (напр. електрически велосипеди, електрически мотопеди, електрически скутери).

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъциТехнически статии

Кои са актуалните тенденции при управлението на отпадъци

Производителите на оборудване разработват иновативни решения като роботизирани рециклиращи машини, които сортират отпадъците чрез алгоритми, включващи изкуствен интелект, дронове, следящи депата и измерващи качеството на въздуха около тях и много други.

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през априлБизнес

RecyclingAKTIV & TiefbauLIVE събират рециклиращия и строителния сектор в Карлсруе през април

Около 230 изложители ще представят своята строителна техника, оборудване и системи за рециклиране в реалистични процеси или на фирмените си щандове, или в една от петте демонстрационни строителни площадки и специални тематични зони.

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?Бизнес

Може ли пиролизата да запълни празнините при рециклирането на пластмаса?

Как да се справим с пластмасовите отпадъци, които генерираме, е въпросът, който индустрията за управление на отпадъци си задава много преди пандемията да доведе до отделянето на още повече отпадъци от очакваното. Един от вариантите може да бъде химичното рециклиране, но повечето експерти не смятaт тази опция за икономически целесъобразна. Организацията Alliance to End Plastic Waste (Алиансът) поръча проучване на Eunomia Research & Consulting, разглеждащо в детайли пиролизата.

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?Бизнес

Могат ли да се рециклират батериите за електрически превозни средства?

Планираното развитие на електрическата мобилност ще повиши търсенето на батерии, като според прогнозата на Международната агенция по енергетика то ще се увеличи 17-кратно между 2019 и 2030 г. Това повдига множество въпроси, свързани с използваните за производството на тези батерии материали – какви ресурси са включени, какви въздействия оказва добивът им върху околната среда, могат ли да бъдат рециклирани?

Подходи за устойчивост в складовеТехнически статии

Подходи за устойчивост в складове

Предвид климатичните промени и глобалното затопляне, всички индустриални сектори следва да направят стъпки в посока внедряване на зелени инициативи, като отрасълът на логистиката и веригите на доставка не е изключение.

Kонцепцията за кръгова икономика в ЕвропаСтандарти

Kонцепцията за кръгова икономика в Европа

Преходът към кръгова икономика се основава на три стълба: ползи за околната среда, особено по отношение на ограничаване на въздействието върху нея и намаляване използването на ресурси; спестяване на разходи от понижените нужди от природни ресурси; и създаване на нови пазари, предоставящи допълнителни икономически ползи от кръгови практики, например по отношение на създаването на работни места или подобряване на благосъстоянието.

Депозитни системи за отпадъци от опаковки

Изискванията за управление на отпадъците от опаковки в ЕС се определят с Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки. Тя поставя и цели за тяхното рециклиране и оползотворяване.

 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2024 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top