ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

11.08.2022, Бизнес / Въздух, Почви

  • ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии
  • ЕП одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в Европейската схема за търговия с емисии

Бизнес

 

Европейският парламент (ЕП) одобри включването на инсинераторите за битови отпадъци в обхвата на Схемата на ЕС за търговия с емисии (ETS) от 2026 г. Организации с нестопанска цел като Zero Waste Europe (ZWE) приветстваха решението, тъй като вярват, че включването на инсинераторите е от фундаментално значение за успешното постигане на целите на ЕС по отношение на климата и кръговата икономика. За тях обаче влизането на решението в сила от 2026 г. е прекалено късно. "Включването ще гарантира, че рециклируемите отпадъци се отделят от предвидения за изгаряне отпадъчен поток и се рециклират в съответствие с йерархията за управление на отпадъци на ЕС", коментира Янек Веек, координатор на програми за енергия и замърсяване на въздуха в ZWE.

Елла Стенглър, управляващ директор на Конфедерацията на европейските съоръжения за енергия от отпадъци (CEWEP), коментира, че според организацията заеманата от Съвета позиция е разумна и последователна. "Преди да се предприеме каквато и да е законодателна дейност, е абсолютно необходимо да се извърши условна оценка на въздействието, а не само оценка на страничните ефекти, както предлага текстът на Парламента. Това е единственият инструмент, който може да установи дали включването на съоръженията за генериране на енергия от отпадъци в ETS е правилното решение за сектора за управление на отпадъци в ЕС като цяло."

От друга страна, CEWEP не разбира защо ЕП оставя подвеждащо твърдение във финалната си позиция в подкрепа на включването на инсинераторите в схемата. Изменение 442 гласи, че "Тъй като дейностите по рециклиране и възстановяване вече са обхванати от ETS, включването на инсталациите за изгаряне на битови отпадъци ще подсили стимулите за устойчиво управление на отпадъците в съответствие с йерархията." Рециклиращите съоръжения обаче не са включени в ETS. Рециклирането, както и целият сектор за управление на отпадъци, е обхванато от Регламента за споделяне на усилията. "Аргументът на CEWEP винаги е бил, че сектор отпадъци трябва да се разглежда холистично. Включването само на една опция за управление на отпадъци – инсинерацията, в ETS ще окаже огромно въздействие върху системата за управление на отпадъци като цяло. На този въпрос трябва да се обърне специално внимание", допълва Стенглър.С включването на инсинераторите в ETS компаниите ще са задължени да закупуват емисионни кредити за всеки тон въглероден диоксид, който те отделят при третиране на битови и промишлени отпадъци. Очаква се този допълнителен разход да насърчи предотвратяването на генерирането на отпадъци и рециклирането им, което ще стане по-конкурентоспособно от изгарянето. Според проучване на ZWE, публикувано през октомври 2021 г., включването на инсталациите за изгаряне на отпадъци в ETS ще донесе ползи както за климата, така и по отношение на заетостта. Прогнозите са емисиите на въглероден диоксид да се понижат с 2,8 Mt до 5,4 Mt на година през 2022 г. и с 4,3 до 8,8 Mt на година през 2030 г. Ползите постепенно се увеличават до 2030 г., защото се очаква цените на кредитите да се повишат, което ще направи рециклирането относително по-конкурентно. Горната граница на интервала отразява ползите, в случай че в схемата се включат както емисиите на въглероден диоксид от използването на изкопаеми горива, така и биогенните емисии на въглероден диоксид (от изгаряне на хранителни отпадъци). Долната граница отразява ползите от включването в ETS единствено на емисиите на въглероден диоксид от използването на изкопаеми горива.


 

Според ZWE с влизането на решението в сила ще се отворят от 600 до 13 000 работни места през 2022 г. и от 11 200 до 21 000 работни места през 2030 г. Допълнителните работни места ще бъдат създадени, тъй като дейностите по рециклиране са по-трудоемки в сравнение с изгарянето на отпадъци.

Най-големите ползи обаче ще са свързани с редуциране на промишлените отпадъци. Това ще е така, защото компаниите действат по-рационално по отношение на разходите, отколкото домакинствата, което ще засили практиките по предотвратяване на генерирането на отпадъци с нарастването на цените. Второ, компаниите имат по-пряк ценови стимул, ако инсинерацията се включи в ETS. Домакинствата не се таксуват директно за обезвреждането на отпадъците, тъй като за събирането и транспортирането на отпадъците до инсинераторите отговарят общините, на които гражданите обикновено плащат фиксирана цена, а не за килограм отпадъци.

За да се подсили още въздействието от включването на инсинераторите в ETS, могат да се внедрят допълнителни политики, например задължително рециклирано съдържание в пластмасите, въвеждане на по-променливи тарифи сред общините в Европа или понижаване на цените на контейнерите за разделно събиране на отпадъци.

 

ОЩЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часаИновации

Учени разработиха ензим, който разгражда пластмаса за 24 часа

Откритието може да реши един от най-наболелите екологични проблеми – какво да се прави с милиардите тонове пластмасови отпадъци, натрупващи се в депата и замърсяващи почвите и водите.

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъцитеБизнес

ЕК провежда консултация за ревизия на Рамковата директива за отпадъците

Обществената консултация ще продължи до 16 август т. г. и ще се фокусира върху следните области: предотвратяване (включително редуциране на хранителните отпадъци), разделно събиране, отпадъчни масла и текстил и прилагане на йерархията за управление на отпадъците и на принципа "замърсителят плаща".

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преходСъбития

Ecomondo 2022 показва пътя към успешния екологичен преход

Най-добрите "зелени" технологични решения ще бъдат показани в залите на изложбения център на Italian Exhibition Group (IEG) в Римини между 8 и 11 ноември т. г.

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълноБизнес

Кръговият потенциал на PET от бутилки все още не е реализиран напълно

Ситуацията с рециклирането на PET бутилки варира в рамките на континента, като някои държави постигат високи нива, основно благодарение на наличието на депозитни системи, докато при други държави, в които има единствено системи за разделно събиране, нивата на рециклиране са по-ниски.

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурсиБизнес

IFAT Мюнхен ще акцентира върху устойчивото потребление на ресурси

По традиция много национални и международни асоциации активно участват в оформянето на програмата на изложението – дали като изложители, със специални изложби, демонстрации на живо, обиколки или лекции.

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метанБизнес

ЕК прие стратегия за намаляване на емисиите на метан

Стратегията включва законодателни и незаконодателни действия в сферата на енергетиката, селското стопанство и сектора на отпадъците, които генерират близо 95% от антропогенните емисии на метановите в световен мащаб.

Съоръжения за изгаряне на отпадъциТехнически статии

Съоръжения за изгаряне на отпадъци

Секторът за термично третиране на отпадъци търпи забележително технологично развитие през последните няколко години – разработват се решения, които намаляват разходите и същевременно предлагат по-добри екологични характеристики. Статията представя принципите на работа на основните видове съоръжения, широко използвани за изгаряне на най-различни отпадъци - инсинератори с решетка и с флуидизиран слой, и ротационни пещи.

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъциТехнически статии

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци

Всички инсталации за изгаряне на отпадъци, които попадат в обхвата на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността трябва да следят редица замърсители, включително въглероден оксид, общ органичен въглерод, хлороводород, флуороводород, прах и азотни и серни оксиди.


 

Уеб дизайн от Ей Ем Дизайн. Списание Екология & Инфраструктура. TLL Media © 2023 Всички права запазени. Карта на сайта.

Top